Приоритетът на служба "Военна полиция" през 2017 г. е бил разкриването и предотвратяването на терористична дейност. Тя може да е насочена срещу Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, войски и представители на Алианса, участващи в международни военни мероприятия, провеждани на територията на страната.

Това каза директорът на службата бригаден генерал Борислав Сертов по време на годишния отчет за дейността на служба "Военна полиция" през 2017 г.

Той отчете, че не е имало информация за пряка терористична заплаха, насочена срещу формированията и обектите на Министерството на отбраната и Българската армия. Антитерористичната дейност е осъществявана в непосредствено взаимодействие със службите за сигурност и за обществен ред в страната, отбеляза още началникът на служба "Военна полиция".

Има спад в новообразуваните военни досъдебни производства, което свидетелства за повишена ефективност на провежданата от органите на службата превантивна дейност. Откритите действия по разследването оказват възпиращо въздействие върху военнослужещи и цивилни служители, които възнамеряват да извършват неправомерни действия или закононарушения.

Военна полиция охранява обектите на МО

Военна полиция охранява обектите на МО

За това съобщи министърът на отбраната Аню Ангелов

По време на отчета заместник-министърът на отбраната Анатолий Величков връчи награди от името на министъра на отбраната Красимир Каракачанов. Отличието бе за военнослужещи от сектор "Издирване и задържане" към Регионална служба "Военна полиция" - София. Те са помогнали при търсене на лице, обявено за общодържавно издирване.