Доклад за изпълнението на Плана за действие за 2017 година с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз, приеха министрите от кабинета "Борисов-3" по време на редовното заседание на МС. Мерките са към 30 юни 2017 година.

Общо 148 са предписанията до края на юни. От тях са изпълнени 90 мерки. Неизпълнените мерки са 58, което представлява 39,2 % неизпълнение. От неизпълнените мерки 32 са законопроекти, като 16 от тях са свързани с отстраняване на допуснати нарушения на правото на Европейския съюз. От неизпълнените мерки 21 са свързани със започнати процедури за нарушения по Договора за функционирането на Европейския съюз.

Към доклада са посочени и 22 директиви на ЕС в областта на Вътрешния пазар с изтекъл или изтичащ срок за транспониране края на месец ноември 2017 г. В Информационното табло за Вътрешния пазар през ноември 2017 г., което включва директиви, чиито срок на въвеждане беше 31 май 2017 г., резултатът за България е 14 невъведени директиви от общо 1036, поясняват от МС.

Министерският съвет прие доклада и възложи на министрите съобразно своята компетентност да предприемат необходимите действия за изпълнението на неизпълнените мерки.