Министърът на околната среда и водите Нено Димов оттегли заповед, с която от границите на Природен парк "Витоша" се изключват два имота с обща площ 10, 39 дка.

Имотите са изключени от границите на природния парк в изпълнение на две съдебни решения на Върховния административен съд от 2016 и 2017 г. С решенията на съда е отменен отказът на министъра на околната среда и водите да изключи тези имоти от територията на парка.

Фандъкова: Планът за Витоша да се приеме час по-скоро

Фандъкова: Планът за Витоша да се приеме час по-скоро

Големият дебат е за реконструкция и нови лифтови съоръжения

Основание за оттеглянето на заповедта е постъпила жалба до Върховния административен съд от сдружение "Коалиция Природа България". В жалбата са изложени доводи, че въпреки решенията на Върховния административен съд, компетентният орган е трябвало да извърши нарочна проверка дали описаните имоти имат характеристиките на защитени територии.

С оглед максималната защита на обществения интерес и на Природен парк "Витоша", министърът реши да назначи повторна проверка за изясняване на случая. Процедурата, в която са предложени за изключване двата имота от Природен парк "Витоша" е започнала през 2003 г. На 27. 07. 2016 г. тричленен състав на ВАС отменя решение на министъра на околната среда и водите от 2013 г, с което се отказва намаляване на площта на Природен парк "Витоша" с двата поземлени имота.

"Витоша ски" се съгласи с критиките на ДСБ и Зелените

"Витоша ски" се съгласи с критиките на ДСБ и Зелените

Проектът на дружеството не бил реализиран заради зелени НПО

На 4 април 2017 г. петчленен състав на ВАС потвърждава решението на тричленния. В изпълнение на тези решения, на 24 ноември 2017 г. министърът на околната среда и водите е издал заповед, с която територията на Природен парк "Витоша" е намалена с площта на двата имота.

С оглед максималната защита на обществения интерес и защитените територии на Природен парк "Витоша", тази заповед се оттегля до приключване на проверката.

Елен Герджиков иска актуален план за управление на Витоша

Елен Герджиков иска актуален план за управление на Витоша

Който е против актуализацията, защитава олигархичния модел