Екоминистърът Нено Димов се опита да успокои жителите на Атия, които протестират срещу изграждане на депо за опасни отпадъци там. Хората настоват площадката за опасни отпадъци да бъде преместена, тъй като тя е на територията на бившия рудник, а теренът под нея бил в стари галерии. 

"Тук няма да има депо за опасни отпадъци, а площадка за временно съхранение на стари електроуреди, батерии и лекарства с изтекъл срок на годност. Това е по-безопасно, отколкото тези неща да стоят по домовете ви", каза министър Димов, цитиран от "24 часа".

Депата за опасни отпадъци се изграждат на метри от къщите в село Атия. Те се намират в защитената местност Бакърлъка на площ от 60 дка

В Атия протестират срещу изграждането на депа за опасни отпадъци

В Атия протестират срещу изграждането на депа за опасни отпадъци

Хората искат местен референдум за преместването им

Хората искат да се проведе местен референдум за преместването на трите депа на по-подходящо място. Те са изпратили искане до община Созопол. Проведеното обществено обсъждане е минало преди около десетина години и в присъствието едва на 6-7 жители на селото.

Над час стотина протестиращи от созополското село Атия очакваха министъра на отбивката на селото по пътя Бургас-Созопол. В същото време Димов заедно с кметовете на Созопол и Черноморец били на депото, което е на около 300 метра над селото. 

 Скандал при обсъждането на центъра за опасни отпадъци в с. Атия

Скандал при обсъждането на центъра за опасни отпадъци в с. Атия

Викове „оставка“, министър Нено Димов не дойде…

Хората отидоха при представителя на изпълнителната власт.

Според министър Димов разрешението е дадено от община Созопол преди няколко години, а общината е кандидаствала за финансиране по швейцарска програма. По думите на Нено Димов всичко в документацията, включително и необходимите гоеоложки проучвания, било изрядно. 

В Атия негодуват срещу изграждането на център за опасни отпадъци

В Атия негодуват срещу изграждането на център за опасни отпадъци

Местните са сформирали инициативен комитет срещу проекта

Малко по-късно от МОСВ изпратиха съобщение, според което министър Нено Димов заявява:

"Жителите на Южното Черноморие ще имат възможност безвъзмездно, без средства от техните данъци, да се възползват от най-добрата швейцарска практика за събиране на опасните отпадъци, които всеки от нас съхранява в бита си".

Мястото на площадката е определено от община Созопол, оправдават се от МОСВ. Тя е изградена за 2 млн. лева, а парите са осигурени от Министерството на околната среда и водите и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) по проект на Българо-швейцарската програма за сътрудничество.

Българският екоминистърът изтъкна, че Швейцарското правителство контролира изпълнението на проекта.

"Нено Димов увери, че площадката, която се изгражда в Атия, не създава никакви рискове за околната среда или здравето на гражданите. Пилотните центровете по българо-швейцарската програма са проектирани, оборудвани и работят по швейцарска технология, която е доказана и напълно безопасна. На територията на центровете няма да се извършват дейности, замърсяващи околната среда", се казва в съобщението на МОСВ.

В Атия Нено Димов е казал, че трябва да се поздравят кметовете, получили финансиране по българо-швейцарската програма в полза на техните граждани.

"Всички общини трябва да изградят такива центрове до 2020 г., но тези, които са се възползвали от швейцарското финансиране, няма да го правят за сметка на своите граждани", обясни Димов.

По думите му само 5 кметове са успели да се преборят за изграждането на такива площадки.

На площадката ще се събират отпадъци, които се генерират в домакинствата при ежедневното използване на продукти със съставки, увреждащи околната среда, като лекарства, битова химия, батерии и акумулатори, битови електронни уреди, боядисани мебели и други дървени повърхности. Те ще се съхраняват там максимум една година.

Боклукът периодично ще се извозва до съоръжения за третирането или унищожаването им. Центровете са така замислени и проектирани, че отпадъците да се съхраняват без опасност от разливи, разсипи и замърсяване на околната среда, уверяват от МОСВ.

Като оправдание за близостта на площадката за битови отпадъци до домовете на хората от ведомството изтъкват, че така било удобно на хората.

Проектът в Атия е предназначен и за хората в Созопол, Приморско и Царево. В рамките на проекта се осигурява оборудване, което включва 2 микробуса, които ще бъдат мобилни пунктове за събиране на отпадъци, 10 контейнера за съхранение на отпадъци и 100 бидона. Общото количество, което може да се складира на площадката, е 4 тона. Времето, за което отпадъците може да бъдат складирани, е до 1 година. В рамките на този период отпадъците трябва да бъдат предадени за оползотворяване или обезвреждане.

Проектът "Проучване и разработване на пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни битови отпадъци от домакинствата" бе подписан на 21 април 2015 г. за 15 млн. лв. Срокът му е до 7 декември 2019 г.

Предвижда се да се изграждат 5 пилотни центъра за събиране на опасните битови отпадъци в общините Шумен, Разград, Созопол, Съединение и Левски и вече са доставени мобилни събирателни пунктове за обслужване на съседни на тях 17 общини: Велики Преслав, Смядово, Каспичан, Хитрино, Лозница, Самуил, Исперих, Завет, Цар Калоян, Пордим, Никопол, Белене, Марица, Калояново, Хисаря, Приморско, Царево.