Здравният министър няма право да иска оставката на председателя на Здравната каса според законите на България. Това заявяват от Националната здравно осигурителна каса, като се позовават на Закона за здравното осигуряване (ЗЗО).

Според чл. 19, ал. 4 от Закона за здравното осигуряване мандатът на управителя на Касата може да бъде прекратен предсрочно с решение на Народното събрание при определени условия.

От НЗОК цитират тези условия:

- Влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер;

- Влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ);

- Системно нарушаване на неговите задължения, неизпълнение на решение на Надзорния съвет или извършване или допускане на извършването от други лица на груби или системни нарушения на задължителното здравно осигуряване;

- Обективна невъзможност да изпълнява задълженията си като Управител за срок, по-дълъг от три месеца;

- Подаване на оставка;

- Смърт

Припомняме, тази сутрин в парламента здравният министър Кирил Ананиев обяви, че е поискал оставката на шефа на Здравната каса Камен Плочев, след като с писмо от НЗОК е поискана актуализация на бюджета на Касата директно от Народното събрание. От думите на Ананиев стана ясно, че той е изискал среща и разпитал Плочев дали е разписвал писмо с такова искане. Като видял писмото на Камен Плочев здравният министър изпаднал в ужас. Премиерът Бойко Борисов и министърът на финансите Владислав Горанов също били притеснени и не знаели какво да кажат, стана ясно от думите на Ананиев.

"Писмото, предизвикало реакцията на министър Ананиев, не попада в основанията за предсрочно освобождаване на Управителя на НЗОК.

Още повече, министърът на здравеопазването няма правомощия да иска оставка на Управител на здравната каса. Неслучайно законодателят е регламентирал избора на Управител на НЗОК да се извършва от Народното събрание. Целта е да се елиминира възможността да се оказва влияние от страна на изпълнителната власт", се казва в писмото от Касата.

От Националната здравноосигурителна каса припомнят, че с множество писма от 2015 г. и последното - от 02 февруари 2018 г., Касата е уведомявала многократно Министерството на здравеопазването за задълженията на Българската държава за искове от държави-членки за възстановяване на разходи по реда на чл. 62 от Регламент (ЕО) № 987/2009.

Вдовица опровергава интерпретации на документи и продължава битката с МЗ

Вдовица опровергава интерпретации на документи и продължава битката с МЗ

Христина Хрисимова не приема интерпретациите на писмо от виенски специалист към днешна дата

"С писмо, изх.№ 04-04-42 от 02.02.2018 г. проф. д-р Камен Плочев е уведомил министър Кирил Ананиев и зам.-министър Жени Начева за задълженията на България, които НЗОК администира към здравноосигурителните институции на другите държави-членки на ЕС и които възлизат общо на 271 358 066,67 лв. От тях задълженията към германските здравни фондове са в размер на 128 138 187,79 лв. Неприключените задължения, за които до края на 2018 г. изтичат 18-месечните срокове за заплащане, ще бъдат в размер на 207 430 621,17 лв.", се казва в мотивите на Касата.

МЗ проверява дали забавяне на документи е причинило смъртта на пациент

МЗ проверява дали забавяне на документи е причинило смъртта на пациент

От агенция "Медицинския одит" проверяват работата на Фонда за лечение в чужбина

От Българската Здравноосигурителна каса припомнят, че държавите-членки разполагат с 18-месечен срок от получаване на исковете, за да възстановят разходите към осигурителните институции на другите държави-членки. То е за предоставено и авансово заплатено от тях лечение на чужди здравноосигурени лица в лечебните заведения на тяхна територия. След това започват да текат лихви. Към 31 януари 2018 г. просрочените задължения на НЗОК към здравните фондове в другите държави членки възлизат на 133 571 232,07 лв. Това е според чл. 67, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 987/2009.

Писмото, което е получил министър Ананиев на 02 февруари 2018 г., е изпратено до всички парламентарни групи, защото управителят на НЗОК се избира от Народното събрание. Проф. д-р Камен Плочев е избран с гласовете на всички парламентарни групи, като "за" са гласували 205 депутати и 1 "въздържал се".

Целта на писмото е депутатите да бъдат запознати с този финансов ангажимент и да се потърси законодателно решение. Писмото няма характер на документите, с които се инициира нормативно установената актуализация на Закона за бюджета на НЗОК за 2018 г., обясняват от Касата.