Доклад, с който се иска комисия да провери дейността на гробищата на територията на гр. София, е изготвен от председателя на "Патриоти за София" Карлос Контрера. Той е подписан и от представителя на БСП Калоян Паргов и от Веселен Калановски, представител на ДБ. Внесен е в в Столична община на 5 май тази година и е отложен за разглеждане в СОС от предишната сесия на 12 май, но се очаква да бъде обсъден утре - 26 май.

В доклада подборно се описват причините, които налагат създаването на "временна комисия на Столичен общински съвет с предмет "Анализ на дейността на ОП "Гробищни паркове".

Припомняме, тази сутрин стана ясно, че полицаите са открили телата на седем души, починали в старчески домове, които е трябвало да бъдат кремирани.

Сред мотивите за проверката са, че периодично в Столична община и Столичен общински съвет постъпват сигнали и оплаквания от граждани за нередности и нарушения както от служители на ОП "Гробищни паркове", така и от ръководството на предприятието - директор и заместник-директори. Имало е многократни проверки, установявани са нарушения, нередности, неуредици и пропуски в Наредбата за погребално-обредната дейност и структурата на общинското предприятие. Целта е подобряване на работа и недопускане на нерегламентирани практики от служители и ръководители.

Сред мотивите се описва, че е ограничена възможността общинският съвет да осъществява не формален, а реален контрол по управлението на общинското предприятие, спазването на Наредбата на територията на гробищните паркове и законосъобразното и целесъобразно разходване на средствата за издръжка, основен ремонт, изграждане на инфраструктура на територията на този вид публична общинска собственост.

На изпращани сигнали за нередности директорът на ОП "Гробищни паркове" често отговаря формално, без представяне на ясни данни и отговори, включително за причините, довели до едно или друго обстоятелство.

От ВМРО отдавна следят темата с регламентиране на дейността и контрола над погребалната дейност. Нееднократно нередности и злоупотреби са изнасяни на сесии и пред медиите и от друг общински съветник - Димитър Антов.

В 44-тото НС депутатите от ВМРО направиха промени в Закона за устройство на територията, които вменяват на общините задължението да регламентират гробищната дейност чрез нарочни наредби, тъй като единен закон в тази сфера все още няма. Тази промяна беше приета остро от погребалните агенции, които тогава даже излязоха на протест в центъра на София.

Последните скандални разкрития за нелегални погребения обаче за пореден път доказват нуждата от единно законодателство и строг контрол от страна на държавата над траурните услуги.