С явно гласуване ще се избира омбудсман. Досега вотът за обществен защитник бе таен и БСП настояха да се запази тази традиция. Предложението им не мина.

С предложения законопроект се предвижда омбудсманът да отправя предложения и препоръки до Министерския съвет и до Народното събрание за подписване и ратифициране на международни актове в областта на правата на човека, както и задължително да се уведомява омбудсмана при изготвяне на проекти на нормативни актове, които засягат правомощията му като Национален превантивен механизъм.

Правителството иска права за омбудсмана и в частния сектор

Правителството иска права за омбудсмана и в частния сектор

За назначаването на обществения защитник да се изисква предишен опит

Въвежда се явно гласуване в процедурата за избор на омбудсман и заместник-омбудсман, като към изискванията за заемане на длъжността омбудсман се предвижда изискване за предишен опит в областта на правата на човека. Предлага се омбудсманът да отправя предложения и препоръки за насърчаване и защита на застрашените права и свободи на гражданите от частноправни субекти.

В допълнение заместник-министърът на правосъдието Евгени Стоянов отбеляза, че предложените изменения и допълнения на закона са в съответствие с получени коментари по конкретните текстове от Подкомитета по акредитацията към ООН и са одобрени от него, изпълнението на които ще осигури на институцията на омбудсмана пълно съответствие с Парижките принципи и ще осигури възможност за кандидатстване за най-високия статут на институцията - статут А.

"Правосъдие за всеки" искат омбудсман в правосъдната система

"Правосъдие за всеки" искат омбудсман в правосъдната система

Искат и граждански представители във ВСС, които да упражняват пряк контрол върху кадровиците