Нарастват нуждите към взаимно сътрудничество както на институционално ниво, така и на междудържавно ниво и постигането на сигурност и стабилност чрез сътрудничество и интеграция.

До тази констатация стигна шефът на ДАНС Владимир Писанчев, пречупвайки през призмата на ръководената от него Агенция темата на XI-тата Международна конференция - „Сигурността в Югоизточна Европа - в търсене на интелигентни решения".

Писанчев подчерта, че на национално ниво силите са насочени към подобряване на системата за сигурност с ясни регламенти и разработване на механизми за взаимодействие.

Към момента основен генератор на заплаха за България е разрастването на зоните на несигурност близо до границата ни, отчете той и добави, че бежанските потоци създават нови предизвикателства не само в икономически, но  и в социален план.
Ключовият въпрос според него си остава в разпределението на ресурсите за посрещане на предизвикателствата и търсенето на баланс при рисковете заради оскъдните бюджети.

Припомняме, вчера от МВР оповестиха, че за 5 дни в страната ни са влезли 228 сирийци и 91 бежанци от други държави. Общо капацитетът за настаняване в териториалните поделения на Държавната агенция по бежанците и в специализираните домове на МВР е 1930 лица, а към момента той е надхвърлен с 438 места.

Иначе Писанчев припомни, че пред неговата Агенция има и нови предизвикателства заради структурните промени в сектор „Сигурност" и вливането на ГДБОП в ДАНС. Все пак той обеща, че ще направи всичко възможно за запазване на функционалността в хода на присъединяването.
Акцент ще бъде поставен и върху служителите и повишаване на квалификацията им.

Очаквано шефът на ДАНС постави въпроса и за ограничените ресурси, с които разполагат службите.
Сред приоритетите на ДАНС ще продължават да бъдат и посегателствата върху бюджета и механизмите за ефективно разпределение на държавни средства и средства от ЕС.