От Демократична България искат оставките на министъра на образованието, заедно с целия му политически кабинет, и директорът на Изпълнителна агенция "Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" - Кирил Гератлиев.

Според тях цялата отговорност за случващото се по оперативната програма е на българското правителство, Министерството на образованието и Изпълнителна агенция "Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж".

По линия на оперативната програма България получава достъп до значителен външен финансов ресурс (над 1,16 млрд. лева), който да подкрепи решителни национални политики за възраждане и модернизация на образованието.

Смениха зам.-министър на образованието

Смениха зам.-министър на образованието

Карина Ангелиева ще заеме мястото на Иван Димов

Членовете на Демократична България заявяват, че от началото на програмата почти нищо не е постигнато.

Те отбелязват, че публичните инвестиции в образованието остават доста по-ниски от средното за ЕС, не се използват ефективни начини за намаляване на ранното отпадане от училище, а постиженията на учениците все още зависят от техния социален статус.

Според тях уменията, които учениците и студентите развиват, не съответстват на нуждите на пазара на труда.

От обединението допълват, че липсва връзка наука-образование и научните организации са силно изолирани една от друга.

По думите им след редовните одити на Европейската комисия, през 2016 г. плащанията по програмата са замразени.

МОН има план за размразяване на европарите за наука

МОН има план за размразяване на европарите за наука

Одобрени са 14 мерки

Според Демократична България сигурни индикатори за непрозрачното управление на програмата са оскъдната информация за дейности и проекти, съмнения за нагласени конкурси, липса на индикатори за успех и необективното оценяване на проектните предложения.

Те твърдят, че на 4 септември с решение на Министерски съвет без сериозни мотиви са прехвърлени 102 млн. лв. от приоритетната ос за научни изследвания и технологично развитие към друга оперативна програма "Иновации и конкурентноспособност".

Припомняме, преди седмица, на 4 септември за нов заместник министърът на образванието и науката бе назначена Карина Ангелиева.

Тя зае мястото на проф. Иван Димов, който ще продължава да подпомага работата на екипа на МОН като съветник.