Засилване на сътрудничеството между ЕС и НАТО и по-нататъшното развитие на отбранителните способности на ЕС, кибер защита и старегическите комуникации обсъдиха участниците в Интерпарламентарната конференция за Общата външна политика за сигурност и Общата политика за сигурност и отбрана в София.

Директорът на дирекция "Управление и планиране при кризи" на Европейската служба за външна дейност Габор Иклоди заяви, че по-голямата интеграция по въпросите на отбраната и подобряването на сътрудничеството ще помогнат да се засили европейската отбранителна способност. По думите на Габор Иклоди днес политическото внимание отново е насочено към отбраната и тя е напред в дневния ред на Европа.

Председателят на Комисията по отбрана на Народното събрание ген. Константин Попов отбеляза, че продължава работата по Европейския фонд за отбрана и приемането на регламента за Европейската програма за развитие на отбранителна индустрия (EDIDP), които ще създадат възможност на всички държави- членки да участват в различни проекти, посочи ген. Попов. Той допълни, че трябва да бъдат създадени стимули за участие на малки и средни предприятия.

Снимка 340862

Източник: Народно Събрание

Заместник-ръководителят на Европейския център за политическа стратегия и бивш министър на отбраната на Румъния Михнеа Моток припомни тезата на председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер, че европейската отбрана и защита трябва да влезе в политическия дневен ред на ЕС. 

Необходимо е да се проучи дефицитът в европейските отбранителни способности и да се помисли по какъв начин да бъде избегнат, смята Моток. Кибер и хибридната заплаха засягат всички страни в и извън ЕС, никой частен или публичен сектор не е защитен от тях, добави той.

Бившият министър на отбраната на България и бивш посланик на страната в НАТО Бойко Ноев отбеляза, че ЕС трябва да задълбочи стратегическото партньорство и сътрудничество с НАТО, трябва да се дадат нови възможности на операциите на НАТО в Европа и трябва да се разшири сътрудничеството не само с НАТО, но и със САЩ, Обединеното кралство, Турция и някои други държави.

Убеден съм, че имаме нужда от "член 5-ти" на ЕС, да, в нашия договор има подобен член, но той трябва да бъде обогатен и към него да бъде добавена такава формулировка, която да включва социалните проблеми и икономическия живот, посочи Бойко Ноев. Трябва да бъдем по-решителни, когато обещаваме помощ в областта на сигурността, добави той.

Бившият министър на отбраната проф. Тодор Тагарев посочи, че стремежът към по-силна и повече европейска отбрана изисква обществена подкрепа и тя трябва да бъде устойчива Европейският парламент може да приеме политики и да насърчава балансиран и по-равнопоставен принос на всяка държава-членка.

Той посочи, че от европейските сили се иска да играят все по-разширени роли - да пазят от терористични операции, да охраняват границите, при масови безредици, за осигуряване на кибер защита на критични елементи от инфраструктурата, осигуряване на стратегически комуникации. Според него непрекъснато разчитане на военните за изпълнение на тези роли може да има негативен ефект върху правоохранителните органи, както и върху други единици.

Президентът на Атлантическия клуб в България и външен министър на страната в периода 2001-2005 г. Соломон Паси обобщи дискусия от работен семинар "Отношенията между ЕС и Китай". Необходимо е да се задълбочи сътрудничеството между ЕС и Китай по много въпроси, е било отбелязано по време на обсъждането. Участниците в семинара са се обединили около становището, че е необходимо ЕС да вложи усилие за организиране и участие в създаването на съвет Китай - ЕС.

Снимка 340857

Източник: ПП ГЕРБ

"С приемането на заключителния документ на Интерпарламентарната конференция за Общата външна политика и политика за сигурност и Общата политика за сигурност и отбрана отправяме ясно послание като парламентаристи, че постигането на общ подход в областта на външната политика и гарантирането на сигурността на Съюза е възможно", заяви председателят на Комисията по външна политика Джема Грозданова.

В приетия с консенсус заключителен документ ръководителите на парламентарните делегации на комисиите по външни работи и по отбрана на държавите-членки на ЕС и Комисията по външни работи на ЕП се обединяват около разбирането, че ЕС следва да поеме повече отговорност на международната сцена, да говори с един глас и да мобилизира ресурси в изпълнение на стратегическите си приоритети.