Народното събрание трябва да обсъди на първо четене два законопроекта за промени в Закона за управление при кризи, както и внесения от правителството законопроект за защита при бедствия, съобщи БТА.

В закона се акцентира върху прилагането на мерки за реагиране в широк спектър от кризи, включително при провеждане на антитерористични операции, при нарушаване на държавните граници, както и за защита на критичната инфраструктура.

За да се реагира по-ефективно при възникнали кризи, се предлага Националният център за управление при кризи към Министерски съвет да бъде подпомаган от междуведомствена експертна група.

Предвижда се кризисно положение да се обявява на територията на цялата страна или на част от нея, информира БНР.

Христо Кирчев от СДС поиска в закона да бъде предвидено какъв ресурс ще се дава на кметовете на общините при криза.

Не се посочва кой конкретно ще носи отговорността за прилагането на мерките при криза, каза още Кирчев и предупреди, че така ще се стигне до колективна безотговорност.

Очаква се освен това парламентът да разгледа на първо четене законопроекта срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти.

В дневния ред фигурират също първо четене на промени в Закона за автомобилните превози и на промени в Закона за интеграция на хората с увреждания.