Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор.
Както пише в мотивите към него, измененията имат за цел да прецизират някои текстове в закона, да го приведат в съответствие с действащото европейско право и да отстранят дублирането на функции в различни сфери.

С промените бяха уточнени правата и задълженията на вътрешните одитори в държавните предприятия и бяха въведени санкции - до 2000 лева, при неизпълнение на задълженията им.

Гласуването на тези помени са част от Плана за действие за присъединяване към двегодишния механизъм за въвеждане на еврото - ERM II, приет от правителството в края на август 2018 година.
Шестата част от този план е озаглавена "Модернизиране на рамката за управление на държавните предприятия в съответствие с добрите международни практики".

Парламентът прие с измененията в Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор да бъдат коригирани текстове в редица други нормативни актове - в Закона за вътрешния одит на публичния сектор, в Закона за Националната агенция по приходите, в Закона за частната охранителна дейност, в Закона за Фискален съвет и други.

Арнаудова: Законът за частната охрана може да доведе до разпад на държавността

Арнаудова: Законът за частната охрана може да доведе до разпад на държавността

Само високата скорост е причина за трагедията в Хитрино, смята говорителят на Цацаров

Тези промени бяха атакувани от БСП с мотива, че начинът, по който се правят, е в разрез с правилата на Народното събрание.

"Не може на второ четене да бъдат променяни съществено приети на първо четене текстове. Това е порочна практика и обезсмисля цялата процедура по приемането на законите", заяви Георги Търновалийски от "БСП за България".

Данаил Кирилов и Менда Стоянова, както и други депутати от ГЕРБ, заявиха, че начинът за внасяне и гласуване на законодателните промени е напълно в съзвучие с досегашната парламентарна практика. Още повече, че става дума за належащи и важни промени. Например допълнението в Закона за частната охранителна дейност бе продиктувано от необходимостта БНБ да получи възможността да продължи да охранява собствените си сгради и касовите си центрове чрез собственото си звено за сигурност.

Измененията в Закона за Националната агенция по приходите пък прехвърлиха отговорността за изготвянето на текущите прогнози за бюджетните постъпления от НАП и от агенция "Митници" към Министерството на финансите. Депутатът от БСП Търновалийски протестира срещу тази промяна, защото заподозря, че след нея приходните агенции вече няма да са длъжни да предоставят прогнози за приходите.

Менда Стоянова го репликира, че в Министерството на финансите има административна структура, която се занимава с планирането и прогнозите за приходите и в НАП.

"Националната агенция трябва да се съсредоточи върху пряката си отговорност да събира приходите, а не да планира какви приходи да събере", заяви Стоянова.