Министърът по европредседателството Лиляна Павлова докладва пред депутатите за приоритетите ни по време на ротационното председателство на България на Съвета на ЕС.

Българското председателство ще работи за създаването на оптимални условия за висок и устойчив икономически растеж в ЕС чрез инициативите за укрепване на Икономическия и паричен съюз (ИПС).

НС дебатира Бистришките тигри и балканския шарен килим

НС дебатира Бистришките тигри и балканския шарен килим

Книжката с целите на европредседателството за депутатите била отпечатана наобратно

Ще се насърчават дискусиите, представени в стратегическите документи на ЕС, в това число в Доклада на петимата председатели, Бялата книга на Комисията. Стремежът ще е към задълбочаване на ИПС, който включва намаляване на рисковете в банковия сектор като част от мерките за завършване на Банковия съюз, както и изграждане на Съюза на капиталовите пазари.

По време на Българското председателство усилията ще бъдат насочени към постигане на приемлив баланс и компромис по мерките за намаляване на рисковете в банковия сектор и ще бъде продължена работата по законодателното предложение за създаването на Европейска схема за гарантиране на депозитите като част от мерките за завършване на Банковия съюз.

Председателството ще продължи работата по мерките за изграждането на Съюза на капиталовите пазари с оглед постигане на баланс между банковото и небанковото финансиране, укрепване на европейската финансова система, както и за създаването на повече възможности за финансиране на малки и средни предприятия.

Павлова с паралел между Търновската конституция и Европредседателството

Павлова с паралел между Търновската конституция и Европредседателството

"Слава Богу, свършихме делото, за което бяхме повикани", с тези думи на екзарх Антим I би искала да преде щафетата за европейско бъдеще на Австрия

Българското председателство ще работи за запазване на високите стандарти за опазване на околната среда и качеството на живот на населението посредством устойчив растеж и "зелена икономика" с акцент върху прехода към кръгова икономика и екологичните иновационни инициативи, насочени към ефективното използване на ресурсите и намаляването на вредното въздействие върху околната среда и здравето на хората. Това ще става и чрез нови технологии.

В условията на настоящите политически, социални и културни процеси в ЕС Българското председателство ще насочи усилията си към общите ценности и обединяващите връзки между европейските граждани.

По време на Българското председателство културата ще се разглежда като един от основните двигатели в бъдещото развитие на ЕС, основано на нов прочит на неговото минало, с акцент върху младите хора и цифровите възможности.

Монтираха нова техника за сигурност в  НДК заради европредседателството

Монтираха нова техника за сигурност в НДК заради европредседателството

Засилените проверки вече са факт...

За България е от особено важно значение, че Председателството се провежда в рамките на Европейската година за културно наследство през 2018 година.

Младите хора имат основно място в дебатa за бъдещето на Европа, тъй като те са носители на новото и иновативното, от тях зависи бъдещата конкурентоспособност на нашите икономики, те ще живеят в обновения Европейския съюз, обясни Павлова.