Една от целите в проекта на Националната стратегия за детето 2019-2030 г. е да се подпомогнат родителите при отглеждане на децата, като се развива тяхната родителска компетентност. Това заяви министърът на труда и социалната политика Бисер Петков.

По негови думи Стратегията разглежда благосъстоянието на детето като неразривно свързано с благосъстоянието на семейството и с подкрепата за родителите.

От БПЦ препоръчват редакция на Стратегията за детето

От БПЦ препоръчват редакция на Стратегията за детето

Чрез религиозно образование се образоват не само умовете, препоръчват от Синода

Петков изтъкна, че визията на новия стратегически документ се изразява в това всяко дете в България да живее и развива своя потенциал в здравословна, сигурна и насърчаваща развитието му среда, която гарантира неговите права и благосъстояние.

Джамбазки откривал много подводни камъни в новата стратегия за детето

Джамбазки откривал много подводни камъни в новата стратегия за детето

Институциите ще решават дали нашите деца ще учат за джендър идеологията, опасява се той

Социалният министър подчерта, че дейностите и мерките в стратегията следват жизнения цикъл на детето от 0 до 18 години.

Този подход позволява подкрепата от страна на държавата да бъде насочена към децата и семействата в точния момент, в който те се нуждаят от нея, в съответствие с възрастовите особености на детето, посочи Петков и допълни, че по този начин се отговаря по-адекватно на нуждите на детето, които са различни в различните периоди на детството.

Според министърът подходът, основан на жизнения цикъл, дава възможност за планиране по интегриран начин, за интервенции с особено внимание и подкрепа за семейството, което е естествената и най-добра среда за развитието на едно дете.

Стратегията се основава на "дете-центрирания подход", уточни той и подчерта, че този подход поставя детето и неговите интереси в центъра на политиките, програмите и услугите за децата и семействата.

Този подход разглежда детето като носител на права, а не като пасивен обект на въздействие от страна на възрастните, категоричен бе Петков.

Социалното министерство защитава Националната стратегия за децата

Социалното министерство защитава Националната стратегия за децата

Родителите най-добре знаят от какво има нужда тяхното дете, но без "шамарената фабрика"

Според него една от основните отправни точки е разбирането, че развитието и подкрепата към децата следва да бъдат насочени към развитие на компетентности, необходими за живот през 21 век.

Петков подчерта, че по време на подготовката на стратегията е отчетено и мнението на Съвета на децата към Държавната агенция за закрила на детето.

Припомняме, по-рано днес в свое становище до председателя на ДАЗД евродепутатът Ангел Джамбазки посочи, че Стратегията е привидно добре звучащ проект, но с много подводни камъни. Той изрази мнение, че документът е врата към опасни практики и посегателство над семейството.

Шамарената фабрика се пуска веднъж седмично в 25% от семействата

Шамарената фабрика се пуска веднъж седмично в 25% от семействата

2/3 от родителите не смятат шамарите за ефективни, но ги прилагат