Президентът на България (2012 - 2017) Росен Плевнелиев мотивира отказа си да бъде разсекретена стенограмата, на която е обсъдено състоянието на КТБ в открито писмо до главния президентски секретар Димитър Стоянов. Той обръща внимание на последиците от накърняване на обществените интереси с разгласяване на банкова тайна.

Гражданинът Цацаров иска стенограмата за КТБ да се разсекрети

Гражданинът Цацаров иска стенограмата за КТБ да се разсекрети

Нямало какво да се крие от българските граждани

Според Плевнелиев, чл.37, ал.1, т.2 от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) е неприложим в конкретния случай. Според текста, основания за отказ от предоставяне на достъп има, ако достъпът засяга интересите на трето лице и то изрично е отказало предоставяне на исканата обществена информация, освен в случаите на надделяващ обществен интерес;

"Считам, че чл.37, ал.1, т.2 от ЗДОИ е неприложим в конкретния случай. Този текст касае случаи, при които исканата информация засяга интересите на трето лице и е необходимо да се получи неговото съгласие. В конкретния случай подобни лични интереси няма и по тази причина това не може да послужи нито като основание да се откаже достъп, а още по-малко като индулгенция за евентуални бъдещи щети, които оповестяването на въпросната информация може да причини", пише Плевнелиев.

Борисов съгласен да се разсекрети стенограмата за КТБ

Борисов съгласен да се разсекрети стенограмата за КТБ

Позицията му е в отговор на писмо на президента

Обръщам внимание, че отговорността за преценката доколко подобна информация представлява защитена от закона тайна, е изцяло на президентската институция. Тя няма как да отпадне въз основа на каквито и да е предварителни съгласия, които участниците в консултациите биха дали, обосновава искането си доскорошният държавен глава.

Той припомня, че банковата стабилност е един от ключовите елементи на националната сигурност. Въпреки че от проведените консултации ни делят почти три години, общественото мнение в страната е твърде чувствително по отношение на банкова система.

От тази гледна точка е трудно да се предвиди до какви неблагоприятни последици би довело разгласяването на информация относно банковата система в страната. Това е причината, поради която в редица закони е предвидено че подобни данни са "тайна", не защото обществения интерес от тяхното узнаване е маловажен, а защото обществените интереси, които могат да бъдат накърнени в случай на нестабилност в банковата система са в пъти по-големи. Като един от основните гаранти за националната сигурност, президентската институция е призвана да направи внимателно тази преценка.

Искам още веднъж да обърна внимание върху важността на това именно президентската институция да остане мястото, където политическите сили и институциите да могат да провеждат отговорен и честен дебат и в кризисни за страната моменти да намират решения.
Ако подчиним този подход на търсенето на евтини медийни ефекти, рискуваме да загубим едно силно и проверено през годините демократично средство за преодоляване на най-тежките кризи, пише Плевнелиев.