Депутатите от БСП влязоха в битка за по-високи пенсии. В пленарна зала народните избраници започнаха първото четене на предложените промени от левицата в Кодекса за социално осигуряване (КСО).

Според мотивите на законопроекта, предлаганото допълнение на Кодекса за социално осигуряване е насочено към гражданите, които са с доходи на границата на физическото оцеляване. Това се отнася най-вече до пенсионерите и хората над 65 години

Над 1.3 млн. пенсионери, 60 % от общия брой на пенсионерите у нас, са с пенсии под границата на бедността, заяви лидерът на БСП Корнелия Нинова при представяне на проекта.

В мотивите се посочва, че процентът на бедните възрастни хора е нараснал от 28% през 2014 г. на 33 на сто през 2015 г. Всички знаем, че има проблем с ниските пенсии, заяви Корнелия Нинова. Това е нашето предложение, подчерта тя.

Под натиска на ГЕРБ, Обединените патриоти се отказаха от обещанието да направят минималната пенсия 300 лв. и да преизчислят всички други пенсии. Ние последователно, от 2008 г., когато сме го правили на практика, през времето когато сме били в опозиция до сега, повтаряме и правим едно и също, обяви Нинова.

Трябва да се повишат доходите на българските пенсионери, тъй като са ниски, обяви и Светлана Ангелова от ГЕРБ. Това обаче трябва да стане много внимателно и съобразно с финансовите възможности на бюджета. Когато става въпрос за финансови параметри да подходим експертно, призова тя колегите си от БСП.

Според социалиста Георги Гьоков държавата разполага с финансов ресурс за да реализара преизчисляването.

Според вносителите на законопроекта, бюджетната тригодишна прогноза предвижда средно нарастване на пенсиите с около 2,5%, от което следва, че не се очертава никаква съществена промяна в размерите на пенсиите.

Вносителите са убедени, че ниските размери на пенсиите на повечето от българските пенсионери създават нетърпимо положение. Това налага да се вземат бързи мерки за увеличаването на пенсиите. Една такава мярка е преизчисляването на т.н. стари пенсии.

Съгласно чл. 70 от Кодекса за социално осигуряване, размерът на пенсията за осигурителен стаж и възраст зависи от средно месечния доход на страната за последните 12 месеца преди пенсиониране, съотношението между осигурителния доход на лицето и средния осигурителен доход на страната за определения период и от осигурителния стаж на лицето.

При спазване на принципа на равнопоставеността, осигурените лица, имащи еднакъв осигурителен принос, би трябвало да получават близки по размер пенсии за осигурителен стаж и възраст.

Увеличаването на пенсиите ще струва 100 млн. лв.

Увеличаването на пенсиите ще струва 100 млн. лв.

Средствата ще дойдат от преизпълнението на плана за приходите

Поради това, че средният осигурителен доход през годините е различен, дори и при еднакъв осигурителен принос на лицата, в размерите на пенсиите се получава съществена разлика. За да се намалят тези различия се налага периодично преизчисляване размера на старите пенсии за осигурителен стаж и възраст с актуалния среден осигурителен доход за страната.

Последното такова преизчисляване е извършено през 2008 година със средния осигурителен доход за 2007 година - 398 лв. и 11 ст. Средният осигурителен доход за 2016 г. е нараснал над два пъти в сравнение с този за 2007 г.

В резултат на това за последните 10 години различията между стари и нови пенсии при еднакъв осигурителен принос на осигуреното лице са станали значителни.Според вносителите преизчисляването на пенсиите със средния осигурителен доход за 2016 г. би намалило проблемите с неравнопоставеността.

Червените депутати са на ясно, че това преизчисление изисква значителен финансов ресурс. Затова тяхното предложение е това да стане на няколко етапа, като първия от тях е преизчисляване на пенсиите със средния осигурителен доход за 2013 г. Предложеният законопроект е само една от необходимите стъпки за търсене на трайно решение с адекватността на размера на пенсиите.

Запорирането на пенсиите е законодателен пропуск, твърдят от Камарата на ЧСИ

Запорирането на пенсиите е законодателен пропуск, твърдят от Камарата на ЧСИ

Заради банковата тайна няма информация от къде са парите

С пенсии до линията на бедността - 314 лева за 2017 г. са 1,3 млн. пенсионери. Това е 60% от общия брой пенсионери. При преизчисляване на пенсиите със средния осигурителен доход за 2013 г. увеличение на пенсиите биха получили пенсионерите с начална дата на пенсиониране преди 2013 г.

Преизчисляването на пенсиите със средния осигурителен доход за 2013 г. ще струва около 400 млн. за 2017 г.

Приемането на предложените промени трябва да получи своето отразяване в държавния бюджет и бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г.

В становището си по законопроекта от Министерството на финансите обръщат внимание на това, че среден осигурителен доход от 618,06 лева е за 2012 г.

Симеонов с ангажимент за актуализация на пенсиите

Симеонов с ангажимент за актуализация на пенсиите

Приетите нови размери на пенсиите, няма да доведат до промени в трансферите от държавния бюджет

Отчетеният за 2013 г. и публикуван на интернет страницата на Националния осигурителен институт (НОИ) средномесечен осигурителен доход за 2013 г. е 648,73 лв.

Освен това законопроектът предвижда допълнителни разходи в размер на около 480 млн. лева. Трябва да се има пред вид, че необходимите месечни допълнителни средства за преизчисляване на пенсиите за трудова дейност са в размер на около 80 млн. лв. месечно, при преизчисление със среден осигурителен доход за 2013 г. от 648,73 лева.

Предложените промени водят до значителни допълнителни разходи за бюджета на държавното обществено осигуряване, а от там и по консолидираната фискална програма за 2017 и следващите години.

Целогодишният ефект за 2018 г. предполага допълнителни разходи в размер на около 1 млрд. лев. Направените предложения, за които не са посочени компенсиращи мерки със съответен източник на средства, биха довели до значително увеличаване на недостига от средства.

Последното такова преизчисляване е извършено през 2008 година със средния осигурителен доход за 2007 година - 398 лв. и 11 ст. Средният осигурителен доход за 2016 г. е нараснал над два пъти в сравнение с този за 2007 г. В резултат на това за последните 10 години различията между стари и нови пенсии при еднакъв осигурителен принос на осигуреното лице са станали значителни.

Според вносителите преизчисляването на пенсиите със средния осигурителен доход за 2016 г. би намалило проблемите с неравнопоставеността. Червените са на ясно, че това преизчисление изисква значителен финансов ресурс. Затова тяхното предложение е това да стане на няколко етапа, като първия от тях е преизчисляване на пенсиите със средния осигурителен доход за 2013 г.

Предложеният законопроект е само една от необходимите стъпки за търсене на трайно решение с адекватността на размера на пенсиите. С пенсии до линията на бедността, 314 лв. за 2017 г. са 1,3 млн. пенсионери, което представлява 60% от общия брой пенсионери.

При преизчисляване на пенсиите със средния осигурителен доход за 2013 г.

увеличение на пенсиите биха получили пенсионерите с начална дата на пенсиониране преди 2013 г. Преизчисляването на пенсиите със средния осигурителен доход за 2013 г. ще струва около 400 млн. за 2017 г.

Ако се приемат тези промени, това ще се отрази в държавния бюджет и бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г.

В становището си по законопроекта от Министерството на финансите обръщат внимание на това, че среден осигурителен доход от 618,06 лв. е за 2012 г. Отчетеният за 2013 г. и публикуван на интернет страницата на Националния осигурителен институт (НОИ) средномесечен осигурителен доход за 2013 г. е 648,73 лв.

Освен това законопроектът предвижда допълнителни разходи в размер на около 480 млн. лв., Трябва да се има пред вид, че необходимите месечни допълнителни средства за преизчисляване на пенсиите за трудова дейност са в размер на около 80 млн. лв. месечно, при преизчисление със среден осигурителен доход за 2013 г. от 648,73 лв.

Предложените промени водят до значителни допълнителни разходи за бюджета на държавното обществено осигуряване, а от там и по консолидираната фискална програма за 2017 и следващите години.

Целогодишният ефект за 2018 г. предполага допълнителни разходи в размер на около 1 млрд. лева. Направените предложения, за които не са посочени компенсиращи мерки със съответен източник на средства, биха довели до значително увеличаване на недостига от средства по бюджета на държавното обществено осигуряване и до допълнителни трансфери от държавния бюджет за покриването му, а също и до нарастващи дефицити за пенсионната система в бъдещ хоризонт. С тези и други аргументи от Министерството на финансите не подкрепят предложения законопроект.

В пленарна зала се стигна и до поезия по време на дискусията. Поема за "партията крадлива" рецитира депутатът от ГЕРБ Спас Гърневски.

"Партията вее демагогски знамената, че е честна, социална, справедлива, но поразровиш ли й ти делата, ще видиш, че е нагла, арогантна и особено крадлива."

Гърневски се ядоса, че няма от къде да се вземат пари за повишение на пенсиите, посъветва червените:

"Мобилизирайте бившата червена номенклатура и настоящата червена олигархия да върне заграбеното от българския народ и пенсиите ще станат двойни."

Герберите настояват за увеличение на доходите на пенсионерите, съобразно финансовите възможности на държавата. Според опозицията пари има.