Днес е последният ден, в който партиите, коалициите и инициативните комитети, които ще участват в европейските избор на 26 май, трябва да подадат отчет в Сметната палата за разходите в предизборната си кампания.

Съгласно Изборния кодекс те трябва да подадат информация за наименованието на партията, имената на лицата, които ги представляват и на тези, които отговарят за счетоводната отчетност.

Подава се и информация и за дарителите и стойността на направените дарения. В случай че изискването не бъде спазено, се налага глоба от 3000 лв. до 10 000 лв.

Сметната палата подсеща партиите за разходите им в кампанията

Сметната палата подсеща партиите за разходите им в кампанията

При неподадена информация се налага глоба от 3000 до 10 000 лв.