На днешното правителствено заседание са одобрени промените в Кодекса за социално осигуряване, с които се регулира фазата на изплащане на втората пенсия.

Промените засягат 17 000 жени, на които предстои пенсиониране през септември 2021 година и още около 200 000 души в следващите години.

Чрез промените в Кодекса за социално осигуряване се регламентират основните правила за отпускане, изплащане, преизчисляване и актуализиране на пенсиите, както и правата на наследниците на осигурените лица и на пенсионерите от универсалните пенсионни фондове. Изрично е предвидено, че гарантираният размер на допълнителната пожизнена пенсия за старост и на разсроченото плащане не може да бъде по-малък от този, изчислен на база сумата на брутния размер на преведените от Националната агенция за приходите и Националния осигурителен институт осигурителни вноски за съответното осигурено лице.

Абсолютна справедливост за пенсиите - непостижима според Сачева

Абсолютна справедливост за пенсиите - непостижима според Сачева

Заради пенсионирането при различни условия и правила

Министър Сачева уточни, че се залага през универсалните пенсионни фондове да има 3 вида пенсионни продукти - пожизнена пенсия за старост, разсрочено плащане на средствата по индивидуалната партида и еднократно изплащане на средствата по индивидуална партида, когато размерът на средствата е по-малък от трикратния размер на минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст.

Пожизнената пенсия за старост ще се изплаща, когато размерът на средствата по индивидуалната партида на осигуреното лице позволява отпускането й в месечен размер не по-малък от 15% от минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст. Разсрочено изплащане на средствата по индивидуалната партида се предвижда, когато средствата по партидата на осигурения са недостатъчни за отпускането на пожизнена пенсия за старост, но надвишават трикратния размер на минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст. Еднократно изплащане на средствата по индивидуалната партида се предлага в случай, че пенсионните спестявания на осигурения във универсален пенсионен фонд са по- малки от трикратния размер на минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст.

Моделът с втората пенсия ще сработи напълно след 20 години

Моделът с втората пенсия ще сработи напълно след 20 години

В момента сме на половината от пътя според Иван Нейков

В законопроекта се предлага промяна на срока, в който лицата могат да упражнят правото си на избор на осигуряване. По този начин за първите групи осигурени лица се гарантира по-продължителен период за запознаване със законовите промени. Създава се и възможност те да направят по-точна преценка относно размера на бъдещите си пенсии в зависимост от натрупаните средства по индивидуалните им партиди в период, максимално близък до пенсионирането.

Предвижда се лицата, които навършват възрастта за пенсиониране от 2022 г. до 2025 г. включително, да могат да упражнят правото на избор на осигуряване до 1 година преди тази възраст. Този период се увеличава плавно до 2038 г., когато осигуряването ще може да се променя не по-късно от 5 г. преди навършването на възрастта за пенсиониране.

Иван Нейков: Стоп с политическите крошета върху пенсионната система

Иван Нейков: Стоп с политическите крошета върху пенсионната система

Тези стъпки няма да извадят никого от състоянието на бедност