Министерството на труда и социалната политика предлага от началото на следващата година да отпадне индивидуалната оценка на хората с увреждания като условие за получаване на парични помощи и подкрепящи мерки, съобщава БНР.

Предложението цели да се намали административната тежест за над 600 000 души, както и да се разтовари работата на социалните служби.

Публикувани за обществено обсъждане са промени, съгласно които хората с трайни увреждания ще получават месечните си помощи или целевите за помощни средства, медицински изделия или балнеолечение и рехабилитация, без да преминават през задължителната индивидуална оценка, въведена миналата година.

Започва прилагането на индивидуалната оценка за хора с увреждания

Започва прилагането на индивидуалната оценка за хора с увреждания

Според министър Петков новата методика ще се прави и оценка за нуждата от социални услуги и лична помощ

В момента изготвянето на въпросната индивидуална оценка отнема до 2 месеца след подаване на заявлението.

В случай че предложенията се приемат, помощните средства също ще се предоставят само на базата на медицински документ, издаден от лекарските консултативни комисии, ТЕЛК или НЕЛК, без да е необходима заповед от социалните служби за отпускането на целевата помощ.

Предвижда се финансирането им да премине към системата на здравеопазването и НЗОК, като контролът ще се осъществява от здравните, а не от социалните власти.