Проект на Закон за защита на лицата, подаващи сигнали публикуваха за обществено обсъждане от Министерството на правосъдието.

Според обявлението от МП с проекта се гарантира ефективна защита на лицата в публичния и частния сектор, които подават сигнали. Защитата ще обхваща и тези, които публично оповестяват информация за нарушения на българското законодателство или актове на Европейския съюз, станала им известна при или по повод извършване на тяхната работа или изпълнение на служебните им задължения. Днес проектът бе публикуван за обществено обсъждане със срок от 30 дни

Работна група ще обсъжда обучения на служители на МВР по сигнали от медиите

Работна група ще обсъжда обучения на служители на МВР по сигнали от медиите

Тя започва работа от утре със заповед на премиера

Чрез законопроекта ще се преодолее съществуващата разпокъсаност на настоящата правна уредба и липсата на правна сигурност, която води до недостатъчното подаване на сигнали.

С него за първи път в българското законодателство се създават и специални правила при публично оповестяване на информация за нарушения.

Предложеният законопроект за защита на лицата, подаващи сигнали за нарушения, транспонира Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 година относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза. Целта е ефективно разкриване и разследване на нарушения на правото на ЕС.

Европейската прокуратура потвърди за сигнали за корупция при висши служители у нас

Европейската прокуратура потвърди за сигнали за корупция при висши служители у нас

Разследванията продължават

Според авторите, Законопроектът ще гарантира ефективна защита в редица сфери - обществени поръчки, финансови услуги, продукти и пазари, предотвратяване на изпирането на пари, опазване на околната среда, обществено здраве, защита на потребителите, безопасност на транспорта, защита на неприкосновеността на личния живот и личните данни, сигурност на мрежите и информационните системи и др.

Предлага се Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) да действа като централен орган за външно подаване на сигнали.

Обхванати са възможно най-голям кръг категории лица, които могат да получат защита.

Предвижда се защита да се предоставя срещу предприети ответни действия с цел отмъщение не само директно спрямо самите сигнализиращи лица, но и срещу техни близки, колегите или роднините. Така защита ще се предоставя и на лица, които помагат на сигнализиращия в процеса.

За първи път в българското законодателство се създават специални правила при публично оповестяване на информация за нарушения - за тези, които правят тази информация обществено достояние - оповестяване чрез онлайн платформи или социални мрежи, медиите и т. н. 

Кьовеши доволна, че ще работи не само със сигнали, минали през прокуратурата

Кьовеши доволна, че ще работи не само със сигнали, минали през прокуратурата

България нотифицира още две институции, изтъкна Иван Демерджиев

Предвидени са задължения за създаване на канали за вътрешно подаване на информация за нарушения и за външно подаване и публично оповестяване на информация за нарушения. Това ограничава негативните последици за организацията от гледна точка на репутацията.

Защитата се изразява в забрана за ответни действия с цел отмъщение, които могат да бъдат под формата на уволнение, понижаване в длъжност, налагане на дисциплинарни мерки, предсрочно прекратяване или разваляне на договор и др.

Ясната юридическа забрана в закона за предприемане на ответни действия с цел отмъщение би имала важен възпиращ ефект и би била допълнително подсилена от разпоредбите за лична отговорност и санкции за извършителите на ответни действия. В случай на нарушение на забраната е предвидено право на обезщетение на лицето, подало сигнал, пишат от МП.

С цел ограничаване на злонамереното подаване на сигнали се предвиждат няколко допълнителни особености за информацията, която се подава. Изискват се разумни основания, че информацията е вярна към момента на подаването на сигнала, обясняват от правосъдното министерство.