Предоставят 1,6 млн. лв. допълнителни средства за реконструкция на водопроводи и на улици в 16 села от община Мездра след искане от кмета Иван Аспарухов. Това стана ясно на днешното правителствено заседание, съобщиха от Министерския съвет.

Средствата за целеви разходи по бюджета на общината за 2021 г. са одобрени с постановление на Министерския съвет.

"Приоритет на Община Мездра е създаването на благоприятна среда за живот, както и на развита инфраструктура, гарантиращи добри условия за работа и отдих на жителите на общината във всички населени места", заяви Иван Аспарухов.

Общината като орган на местното самоуправление се стреми да реализира държавната политика и поставените национални цели на местно ниво, като осигури необходимите материално-технически и демографски условия за това. В тази връзка са и усилията ни за реконструкция на водопроводи и за ремонт на улични платна в населените места на общината".