Депутатите приеха на първо четене закона за чистотата на атмосферния въздух. "За" бяха 78,2 бяха против, 25 гласуваха въздържал се.

Внесеният законопроект има за цел да осигури ефективно прилагане на мярката за намаляване на емисиите от сектор транспорт чрез обособяване на зони с ниски емисии.

С новите разпоредби се осигурява възможност за въвеждане на временни забрани за обществено ползване на пътища, участъци от пътища или определенени зони от пътната мрежа. Въвеждане на временни забрани за ползване на общинските пътища ще доведе до ограничаване на движението на замърсяващите превозни средства, което ще намали емисиите от този източник и съответно и концентрациите на фини прахови частици в градовете в дните със завишени нива на замърсители в атмосферния въздух.

Всяка община ще може да приложи мярката след решение на съответния общински съвет, определяйки вида на най-замърсяващите превозни средства и реда за ограничаване на тяхното движение. Чрез предложените изменения и с оглед предвидените глоби и такси за нарушителите и ползвателите се цели намаляване на трафика и пренасочване към обществен транспорт или използването на по-нови и екологично по-чисти превозни средства, с което значително ще се подобри качеството на атмосферния въздух в градовете.

ЕК отново съди България заради мръсния въздух

ЕК отново съди България заради мръсния въздух

Страната ни вече беше осъдена през 2017 г.

Вече са предприети мерки за въвеждането на еко-стикери за моторни превозни средства, които да определят екологичната категория на всеки автомобил, в зависимост от неговите реални емисии на замърсители в атмосферния въздух. Това е една от възможностите за практическо прилагане на мярката, чрез ограничаване на влизането в определени райони на градовете на най-замърсяващите превозни средства. Мярката ще се прилага за общините, където автомобилния трафик е по-интензивен и транспортните средства оказват по-голямо влияние върху качеството на въздуха.

Въвеждането на зоната ще намали значително броя на преминаващите автомобили, като ще премахне старите и замърсяващи автомобили, което ще доведе до отклоняване на значителна част от транзитния трафик.

Въздухът в София ставал по-чист заради новите коли и по-чистото отопление

Въздухът в София ставал по-чист заради новите коли и по-чистото отопление

Това мнение изрази Боян Рашев, експерт по управление на околната среда

Досега провежданите мерки не са дали резултат, обясни Атанас Костадинов от БСП. Левицата иска да се намерят по-добри резултати в управлението на чистата на атмосферния въздух.

Прогрес има, движим се напред, смята социалистът като поясни, че ако си завиране главата в пясъка, няма да дишаме по-чист въздух.

Ивелина Василева от ГЕРБ изтъкна, че чистотата на въздуха е приоритет за властта и за ресорното министерство. Има още какво да се направи, както призна тя. Много средства бяха вложени в градските системи за транспорт, подчерта народният представител.