Правителството прие Наредба за Националния туристически регистър. Съгласно изискванията на Закона за туризма министърът на туризма поддържа Национален туристически регистър като единна информационна система, която включва и Единната система за туристическа информация (ЕСТИ).

Събирането на данни в ЕСТИ цели да събере на едно място информация за нощувките във всички места за настаняване в страната. Единната система за туристическа информация е насочена към по-ефективен контрол на приходите, като едновременно с това се осигурява статистическа информация за НСИ, НАП, МВР и общините.

ЕСТИ има разработена система за справки и анализи, която да служи за база при разработването на стратегии в областта на промотирането и налагането на туристическите продукти на международния пазар.

Ангелова даде срок до 1 октомври да се въведе базата данни в ЕСТИ

Ангелова даде срок до 1 октомври да се въведе базата данни в ЕСТИ

Глобата за невъвеждане е от 1000 до 3000 лв.

Очаква се, че с отчитането на действителния брой на реализираните нощувки в ЕСТИ ще се увеличи размерът на отчетените приходи, ще се гарантира по-висока събираемост на постъпленията от свързаните с туризма данъци и такси и ще се ограничи сивият сектор в икономиката.

От 20 февруари ЕСТИ е инсталирана в реална среда със защита в Държавния хибриден частен облак.

До вчера беше гратисният период, в който хотелиерите трябваше да си създадат профил в системата, за да подават данни за настанените туристи. Системата оптимизира икономическата среда чрез намаляването на разходите за бизнеса и повишава ефикасността и общественото доверие.

Разработват единна система за туристическа информация - ЕСТИ

Разработват единна система за туристическа информация - ЕСТИ

Най-голяма заетост имат 4- и 5-звездните хотели, заяви Николина Ангелкова