Антигенните тестове за COVID-19 ще се признават при отчитането и заплащането на клинични пътеки № 39, 48 и 104. Това ще стане с подписването на 29 март 2021г. на Анекс към Националния рамков договор (НРД) 2020-2022, съобщиха от Българския лекарски съюз (БЛС).

Решението за това бе взето на днешната среща в Министерство на здравеопазването между зам.-министър Жени Начева, която е и председател на Надзорния съвет на Касата. На срещата бяха и експерти и юристи от Министерството на здравеопазването (МЗ), Българския лекарски съюз (БЛС) и Националната здравно-осигурителна каса (НЗОК).

Бързите антигенни тестове се приравняват към PCR тестовете

Бързите антигенни тестове се приравняват към PCR тестовете

Направените до момента антигенни тестове няма да се включат към статистиката със задна дата

Решението бе в Анекса да залегнат следните договорености:

- Антигенните тестове за COVID-19 да се признават при отчитането и заплащането на клинични пътеки № 39, 48 и 104, като изследване за доказване на COVID-19, съобразно Заповед № РД-01-724 от 22.12.2020 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на COVID-19 на министъра на здравеопазването на Република България;

- Отлага се изискването за водене на История на заболяването (ИЗ) във вида, въведен в НРД за медицинските дейности за 2020-2022 с Договор № РД-НС-01-4-7 от 30 декември 2020 г. БЛС настоява отлагането да бъде извършено до изготвяне на нови бланки за ИЗ на МЗ, отговарящи на изискванията за водене на електронна документация в НЗИС, одобрени от МЗ, НЗОК и БЛС и включени в наредба на министъра на здравеопазването;

- Въвеждане на текстове в НРД 2020-2022, с които да се регламентира възможността за пациенти с COVID-19, за които се е наложило превеждането им от едно лечебно заведение в друго, поради влошаване на тяхното състояние, да се заплащат дейностите по клинични пътеки или клинични процедури и на двете лечебни заведения;

- Въвеждане на текстове в НРД, с които се допълва, че всички изпълните на специализирана извънболнична медицинска помощ (СИМП), включително изпълнители на Медико-диагностични дейности, определени със заповед на министъра на здравеопазването, да получават сума в размер на 10 лева за поставена доза на препоръчителна ваксина срещу COVID-19.