Нови критерии за прием в столичните детски градини влизат от 18 март тази година, след като бяха гласувани на заседание на Столичния общински съвет.

Промените са свързани с увеличение на точките, свързани с постоянен и настоящ адрес. Задълбочава се тежестта на критерия адрес, посочи зам.-кметът по образование Тодор Чобанов.

От догодина се въвежда така наречената уседналост. Това е принципът детето да посещава най-близкото до неговия адрес учебно заведение. Той ще работи по модела на първи клас - максималните три точки ще се получават при две години уседналост.

По първи критерий три точки получават хората, които имат постоянен адрес, а две точки - се дават за настоящ адрес. Допълнителни точки се дават, когато адресът на местоживеене попада в административния район на детската градина. Максимално по двата критерия могат да се получат общо пет точки.

Увеличават се и точките за работещи родители или родители студенти от една на две точки.

Другата група промени засяга братята и сестрите, като решението по думите на зам-кметът по култура доц. Д-р Чобанов, е те да бъдат разпределени в основния списък с една точка. Тя се показва веднъж, ако става дума за близнаци.

Вече за децата с хронични заболявания ще трябва да има решение от ТЕЛК, а не както до този момент протокол от личния лекар.

Промяната при деца със СОП и хронични заболявания ще редуцира броя на децата със СОП от три на две, а с хронични заболявания от пет на три група. Това води до по-равномерно натоварване на системата, защото всяко едно такова дете означава повече отговорност и повече ангажименти за съответната детска градина, изтъкна Чобанов.

В ход е изработване на нова електронна система от МОН, както и от Столичният инспекторат по образованието. Системата ще позволи различни нови варианти за райониране. По думите на Чобанов са възможни варианти на ниво квартал, но за тази учебна година няма техническа възможност такъв модел да бъде приложен.