Работещите във временно затворените заради COVID-19 икономически дейности ще получават компенсация в размер на 75% от осигурителния им доход до края на юни 2021 г. Това реши правителството с одобряването на промени в ПМС № 325, в което се регламентират редът и условията за изплащането на този вид финансова подкрепа, съобщиха от Министерския съвет.

Компенсациите ще се изплащат за не повече от 60 дни в рамките на 2020 г. и за не повече от 90 дни в рамките на 2021 година, в които наетите лица са ползвали неплатен отпуск заради наложени ограничения за осъществяване на дейността, за която са наети, с акт на държавен орган.

Държавата удължава мерките, за да задържат кадрите си работодателите

Държавата удължава мерките, за да задържат кадрите си работодателите

По 290 лв. месечно за работниците от туризма и транспорта

Парите за изплащане на компенсациите са осигурени от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" чрез финансовия механизъм REACT-EU. Запазват се условията и реда за кандидатстване и получаване на финансовата подкрепа.

На същото правителствено заседание бяха приети промени в разпределението на парите по линия на механизма REACT-EU, съгласно които предвиденият за Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020 ресурс възлиза на 339 612 132 лв. Сумата е с 24 612 132 лв. повече в сравнение с първоначално направеното разпределение.

Допълнително финансиране ще бъде насочено към операция "Запази ме". По нея се предоставя подкрепа за запазване заетостта на служителите в предприятия, които временно са преустановили стопанската си дейност в резултат от наложените с акт на държавен орган противоепидемични мерки срещу разпространението на COVID -19.