На 26 февруари 2020 г. представители на бизнеса и синдикатите присъстваха на безпрецедентно единство между депутати от управляващи и опозиция за приемане на антиевропейски политики и законодателни решения. Това се посочва в отворено писмо на АОБР и синдикати до премиера Бойко Борисов.

Те посочват, че членовете на Комисията по икономическа политика и туризъм към Народното събрание са участвали в "спектакъл" и единодушно са гласували "въздържал се", отхвърляйки законопроекта на МС за предоставяне на държавна помощ в размер на 33 млн. лв./год. за компенсиране на индиректни разходи за емисии в цените на електрическата енергия в резултат от европейските политики по промени в климата.

Според тях този акт не отговаря на европейските политики и практики и показва както незачитане на европейското законодателство, така и неинформираност относно практиката по прилагане на схемата от страните членки.

Нужни са ни 42,7 млрд. лв., за да изпълним критериите за Зелената сделка

Нужни са ни 42,7 млрд. лв., за да изпълним критериите за Зелената сделка

Да се определи кои са червените линии, които България не може да прекрачва

Работодателите и синдикатите съзират и липса на информация за структурата на икономиката и приноса на енергоинтензивните индустрии в показателите на страната, както и липса на национален подход и визия за устойчиво развитие на сектори с огромно значение за суровинната независимост на ЕС при прехода към нисковъглеродна икономика, особено в енергетиката и транспорта.

Според тях с този акт се дава лош сигнал към големи чужди стратегически и национални инвеститори.

Решението на депутатите за минути превърна в "отпадък" разработката на проект, подкрепен от всички заинтересовани министерства и работодателски организации, посочва се в позицията.

Според работодателите и синдикатите мотивите да отхвърлянето на проекта са страх от обществена реакция на неверни и манипулативни твърдения за ръст в цените на електроенергията, породени от прилагане на законопроекта, които обаче са останали без отговор от компетентните страни, както и прехвърляне на отговорност за ръста в цените към бизнеса и отклоняване на обществените нагласи от реалните причини.

Три червени линии пред Зелената сделка начерта КНСБ

Три червени линии пред Зелената сделка начерта КНСБ

Темата за Зелената сделка не трябва да се използва за партийно-политически боричкания

Те обаче са категорични, че независимо от мотиви, последиците са унищожаване потенциала на българската индустрия, намаляване на нейната конкурентоспособност, преместване на производства, спад в инвестициите и влошаване на социалните придобивки и разходите за труд.

По тази причина те настояват за среща с премиера, за да го запознаят с с ролята на тези индустрии в изпълнението на Европейския зелен пакт като основни доставчици на суровини за постигане на нисковъглеродна икономика.

Писмото е подписано от председателя на АИКБ Васил Велев, председателя на БСК Радосвет Радев, председателя на БТПП Цветан Симеонов, председателя на КРИБ Кирил Домусчиев, президента на КНСБ Пламен Димитров и президента на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов.

КНСБ: България е най-големият губещ от "Зелената сделка" на ЕК

КНСБ: България е най-големият губещ от "Зелената сделка" на ЕК

Според Пламен Димитров това въобще не било "сделка"