Президентът Румен Радев е подписал указа за обнародване на закона за изменение и допълнение на Закона за здравето, но ще сезира Конституционния съд за текстове, които са в противоречие с Конституцията. Това информират от президентството. Мотивите ще бъдат оповестени в следващите дни. 

Като обосновка за подписването на указа от институцията посочват това, че държавата е длъжна да не допуска прекъсване на социалната и икономическа подкрепа за потърпевшите от кризата при растяща безработица и загуба на доходи. 

Моментално обнародват измененията в Закона за здравето

Моментално обнародват измененията в Закона за здравето

В извънреден брой на Държавен вестник

Държавният глава Румен Радев нееднократно е призовавал отговорните институции към планирано и управляемо излизане от извънредното положение. Липсата на план от страна на Министерски съвет е довело до приемането на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето в последния възможен момент и то с неясни и противоречиви разпоредби.

Законодателен вакуум разрешава днес работата на молове, фитнеси и ясли

Законодателен вакуум разрешава днес работата на молове, фитнеси и ясли

България не е в извънредно положение

Държавният глава обаче ще сезира Конституционния съд за определени текстове, които са в противоречие с Основния закон, следвайки своята последователна позиция да защитава Конституцията и основните права и свободи на гражданите.

Припомняме, от днес извънредното положение в страната не е в сила. Едва вчера късно вечерта обаче депутатите гласуваха и приеха промени в Закона за здравето, с които Министерски съвет ще може да обявява извънредна епидемична обстановка, така че мерки за предпазване и ограничаване на коронавируса в момента и други епидемии в бъдеще да могат да бъдат налагани.

Удължават мерките с поне два месеца

Удължават мерките с поне два месеца

Със законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето

Властта реши да се откаже от обявяване на нов срок на извънредно положение, за да се успокои психологически обществото. Първоначалният вариант, който бе предложен, бе здравният министър да налага със заповеди мерки по предложение на главният санитарен инспектор. В последствие бе предложено, с оглед правомощията и отговорностите, това все пак да се случва с решение на Министерски съвет.