Президентът Румен Радев налага вето на Закона за изменение и допълнение на Закона за МВР, който бе приет на 11 юни 2020 г.

Несъгласието е с разпоредбите, които дублират охраната, осъществявана по Закона за Националната служба за охрана. Дублирането на функции създава условия за неефективно и неефикасно използване на държавен ресурс, без гаранции за по-голяма сигурност, се посочва в мотивите на държавния глава, който изрично подчерта, че не оспорва реформи, които целят подобряване на ефективността на МВР.

Според държавния глава промените в Закона за МВР не са съобразени с изискванията на правовата държава и не са съгласувани с други законови изисквания (Закона за нормативните актове и Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност).

Президентът налага частично вето на закона за МВР

Президентът налага частично вето на закона за МВР

Той отказа да обясни кои аспекти от закона не приема

С § 1 от приетия закон една от основните дейности на Министерството на вътрешните работи (МВР) - охранителната дейност по опазване на обществения ред и осигуряване безопасността на движението по пътищата в Република България, е допълнена с нова задача по охрана на лица. При очертаването на дейността по охрана на лица обаче Законът за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи не предвижда такива предели, нито определя целите на тази охрана.

Опазването на обществения ред е публична функция, с която са ангажирани органи на държавна властта регламентирането на охраната на лица като конкретна полицейска дейност без законово да се определя обхватът, целите и условията на тази дейност, създава възможност последващо за ограничаване на права и противопоставяне на различни интереси, на субекти и институции.

Освен това с § 1, т. 2, с който се създава ал. 4 в чл. 14 от ЗМВР, се предвижда, че охраната на лица се осигурява и осъществява при условия и по ред, определени с наредба на министъра на вътрешните работи. По този начин законът прехвърля изцяло върху министъра на вътрешните работи преценката за условията, при които ще бъде осъществявана новата задача в охранителната дейност на МВР, посочва в мотивите си президента. Обяснява се и че така се изоставят норми от законодателството за функциониране на системата за защита на националната сигурност

Дори самият факт, че тези отношения се определят с наредба поставя под въпрос доколко има гаранция за законосъобразност, но и преграда срещу субективни, еднолично взети нормативни решения, които създават възможност законовата делегация да се запълва с различно съдържание сега или в бъдеще... Условията за всяка една правно регулирана дейност, особено в сферата на функционирането на органите за защита на националната сигурност, почиват на принципни изисквания. Затова и приетият закон трябва да изпълни своето предназначение като нормативен акт - да урежда обществени отношения, които се поддават на трайна уредба.

Ген. Димитър Владимиров: Изля се много помия върху НСО, има целенасочена пропаганда

Ген. Димитър Владимиров: Изля се много помия върху НСО, има целенасочена пропаганда

Голяма загадка е защо се предлага избор коя служба за охрана да използва президента

С друг член - § 6, т. 3 - се създава възможност за дублиране на функции от страна на новата главна дирекция "Жандармерия, специални операции и борба с тероризма" и НСО и то по избор и преценка на охраняваното лице. Очевидно е, че не става въпрос за взаимодействие между двете структури с цел оптимизиране на охраната, тъй като охраната от МВР се наслагва към охраната от Националната служба за охрана.

Това дублиране влиза в противоречие с Актуализираната стратегия за национална сигурност на Република България, което не е оправдано, а и тя е приета с решение на Народното събрание, което по силата на Конституцията е задължително за всички държавни органи.

Отсъства каквато и да е аргументация за приетите изменения в Закона за МВР в контекст на направен преглед и анализ. Не е ясно какво налага да се създаде нова паралелно функционираща структура без аргументи за ефективност и ефикасност.

"Отсъства концепция по отношение на механизмите за взаимодействие и координация със структури, притежаващи идентични функции, което ще бъде проблемно най-вече при дейността им на оперативно ниво. Показателна в това отношение е липсата на предложения за релевантни промени в Закона за Националната служба за охрана. Налице е потенциал за възникване на рискове за безопасността както на охраняваните лица, така и на личния състав на тези структури", е записано още в мотивите на държавния глава.

Правосъдният министър иска разследване на компроматите с Борисов

Правосъдният министър иска разследване на компроматите с Борисов

Според него зад кампанията стоят разследвани лица