Президентът Румен Радев вярва, че не след дълго ще има правителство, което ще има амбицията да работи ефективно и качествено в интерес на българските граждани, а не на определени бизнес кръгове.

По време на представянето на проектите за модернизация на България, за прозрачно и ефективно управление в президентската институция Радев вярва, че ще има правителство, което няма да вземе решение за изключително кратко време в рамките на минути за милиард без достатъчно обосновки, без достатъчна информация и без ясни механизми.

Радев е уверен, че ще имаме правителство, което с тези амбиции ние трябва да направим така, че да разполага с технологични инструменти, информационна база и механизми да взима научни и обосновани решения на база научни анализи.

Той изтъкна, че ако искаме този подход да успее, трябва да имаме ясни принципи и цели, които да водят към ефективно и ефикасно изразходване на финансовите средства, които да ни водят към една модерна, демократична и европейска България.

"Ако българската природа е ценност, ако въздухът, който дишаме, водата и храната, която консумираме е грижа на българското правителство, ако искаме да обуздаем строителството по дюни, вододайни зони и планини, ако искаме да обуздаем замърсяването, варварската сеч над българските гори, не само правителството, но и гражданското общество трябва да имат технологични инструменти за наблюдение, за да може заедно да пазим нашата природа. Ако човешкият живот наистина е ценност, трябва да имаме техническа система, която да позволява постоянен мониторинг на всички неблагоприятни фактори, да има анализ и оценка на риска в кратки срокове, да позволява предотвратяване на аварии, бедствия и катастрофи и управление на криза", категоричен бе Радев.

БСП вика Борисов в парламента да обяснява за ваксините

БСП вика Борисов в парламента да обяснява за ваксините

Нинова настоя премиерът да даде спокойствие на хората

Той изтъкна, че трябва да се насочи по-голямо внимание върху ранната диагностика, превенцията и навременната медицинска помощ, а не само върху болничната помощ и доставката на лекарства.

Ако искаме България с изключително бързи темпове да прогресира, образованието трябва да стане стратегическа национална цел, но и всички извънкласни форми. Ако искаме България да бъде конкурентноспособна трябва да направим трансформацията в образованието в експресни срокове във всички форми, настоя Радев.

Той посочи, че трябва да се инвестира много повече в технологии, в развитие на човешкия капитал, за да може това, което влагаме, да даде бърз резултат във всички сфери на обществения и икономически живот. Проектите, които предлагаме са една стъпка в тази насока, отбеляза Радев.

Президентът обясни, че президентската институция избрала не да представи свое становище, а да представи конкретни проекти към плана. Положителното е, че въпреки изключително кратките срокове липсата на обосновка и информация за конкретни проекти, множество научни и обществени съсловни организации представиха на сайта на Министерски съвет своите становища, доволен е държавният глава.

Борисов се хвали с екшън плана за справяне с кризата от COVID-19

Борисов се хвали с екшън плана за справяне с кризата от COVID-19

Планът стъпвал на 4 основни цели

Румен Радев няма да прави анализ на плана, защото споделя изказаните положителни оценки и критики по плана. Според него това показва, че в обществото ни има амбиция и капацитет планът да бъде реален двигател на възстановяването и прогресивното развитие на България.

По думите му гражданската амбиция се сблъсква с наложената информационна и времева рамка от правителството. Радев посочи, че правителството тепърва трябва да разработи важните конкретни проекти и ще има възможност да ги сменя, да ги изменя и това ще става извън общественото обсъждане.

При такова развитие на ситуацията е ясно, че правителството ще наложи изцяло новите проекти, няма яснота дали ще се съобрази с принципите на разработените становища и крайната цел - финансовите средства да бъдат управление по един заложен от правителството начин, подчерта държавният глава.

Дончев обеща 2.4% от БВП за справяне с пандемията и за подкрепа

Дончев обеща 2.4% от БВП за справяне с пандемията и за подкрепа

В плана за възстановяване той вижда уникална възможност за реформи и модернизация

Планът за възстановяване и устойчивост не трябва да се превръща в поредното средство за усвояване на финанси чрез саниране и строителство, настоя Радев и посочи, че планът е огромна възможност за модернизацията на България не само в икономиката, но и в цялостната обществена система.

"Може би съм споделял, че каквито и социални, и икономически модели да прилагаме, каквито финансови средства да изразходваме, те няма да имат ефект и полза за обществото, ако не се смени моделът на управление, докато не засилим гражданския контрол върху работата на правителството, докато не установим ясни механизми за прозрачност, отчетност и отговорност в неговата работа, докато не укрепим държавността и пресечем злоупотребите с национални и европейски средства", категоричен бе Радев.

Процесите и силната гражданска енергия ни дават основание да вярваме, че през 2023 г. когато ще започнат плащанията по утвърдените проекти, ние ще сме успели да променим и въведем конституционните, законови и организационни промени в тази насока, настоя Румен Радев.

Планът за възстановяване от кризата бил писан на планета, управлявана от Тодор Живков

Планът за възстановяване от кризата бил писан на планета, управлявана от Тодор Живков

Според Христо Иванов в плана липсва ясна визия за енергийния преход и зелената икономика

За това предложенията на президентската институция за модернизация на България, прозрачно и ефективно управление са стъпка срещу политикономията на прехода да се разпределят и усвояват напълно подробни публични средства без гражданското общество, да знае какво става с тези средства.

Планът за възстановяване и устойчивост на България по предложение на президентската институция за модернизация, прозрачно и ефективно управление са в областта на създаване на интегрален мониторинг на важни сфери в обществено-икономическия живот, изграждане и развитие на мултифункционален младежки образователен комплекс за наука и иновации, разширяване на ВЕЦ и ПАВЕЦ мощностите и пълноценно използване на геотермалната енергия за балансиране на електроенергийната система, създаване на Регионална генетично-диагностична мрежа с Координационен център по биобезопасност и създаване на система на спешна медицинска помощ по въздуха.