Депутатите приеха на второ четене на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари. Вносител е Министерски съвет.

Целта на законопроекта е да се знае собственикът на определени средства и къде отиват те, за да не могат те да отидат към терористични организации или към процеси на изпране на пари, придобити от престъпна дейност. Законопроектът е насочен в голяма част към електронните пари, когато става въпрос за виртуални пари и банкови взаимоотношения, които са свързани с облигации и акции.

Предвидено е вписването в публичен регистър към Националната агенция за приходите (НАП) да бъде условие за извършване на дейности по занятие за предоставяне на услуги за обмяна между виртуални валути и признати валути без златно покритие. В регистъра ще са включени и услуги за прехвърляне или обмяна на виртуални активи, услуги по съхраняване на виртуални активи и управление на такива, включително свързани с портфейли, които предлагат попечителски услуги.

Депутатите в спор правят ли се фалшиви закони

Депутатите в спор правят ли се фалшиви закони

Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари разпали страстите в пленарната зала

Вписването в публичен регистър към МВР също е условие за извършване на дейности по предоставяне на достъп до депозитни касети в обществени трезори.

Със законопроекта се предлагат и промени в Закона за пазарите на финансови инструменти, в Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, в Кодекса за застраховането и в Кодекса за социално осигуряване, които целят преодоляване на констатирани слабости, са казва още в мотивите.

Платежните сметки за основни операции са поставени под засилен контрол срещу изпиране на пари

Платежните сметки за основни операции са поставени под засилен контрол срещу изпиране на пари

Предстои да се разбере доколко и с какъв обхват ще е обещаният бонус от правителството

Промените се налагат, след като на 18 май 2022 г. в рамките на 63-ото Пленарно заседание на Комитета на експертите за оценка на мерките срещу изпирането на пари (Комитета MONEYVAL) към Съвета на Европа в Страсбург, Франция, е приет Доклад за България от Пети оценителен кръг. Извършената оценка, обхващаща периода от 1 януари 2014 г. до 17 септември 2021 г., се основава на Международните стандарти за борба с изпирането на пари, финансирането на тероризма и на пролиферацията.

С информация, семинари и чиновници кабинетът ще бори прането на пари

С информация, семинари и чиновници кабинетът ще бори прането на пари

Предвижда се и увеличаване на броя на администрацията

В резултат на приетия доклад, на България се прилага най-тежката процедура за мониторинг на Комитета MONEYVAL - "Процедура на засилен мониторинг". Същевременно е започнала и Процедурата на FATF за наблюдение, осъществявано от група в рамките на FATF. Предвид необходимостта от предприемане на действия за адресиране на установените слабости по линия на техническо съответствие и по линия на ефективността.

Депутатите искат една институция да следи за прането на пари

Депутатите искат една институция да следи за прането на пари

Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари бе приет на първо четене