С 3 100 000 лева увеличават бюджета на Държавна агенция "Технически операции" (ДАТО) за максимален размер на ангажиментите за разходи. Решението бе прието на днешното заседание на министрите от кабинета "Борисов-3", съобщиха от МС. Актуализацията на бюджета на ДАТО е за максимален размер на разходите за 2018 г.

Мотивът на министрите, отпуснали още 3 млн. лева за около два месеца до края на годината към бюджета на ДАТО е, че са необходими ресурси за иновации.

"Планирането, прогнозирането и изпълнението на ангажиментите за разходи и новите задължения за разходи в Държавна агенция "Технически операции", отразяват спецификата на дейността на агенцията при изпълнение на задачата по чл. 19а, ал. 1 от Закона за специалните разузнавателни средства, обусловена от бързо променяща се оперативна среда и бързо развиващата се среда на информационните и комуникационни технологии. Това налага отделяне на значителни ресурси за иновации, които са насочени към повишаване на технологичния и техническия капацитет на агенцията за изпълнение на законово регламентираните й цели", пише в мотивите към увеличения бюджет на агенцията.

Шефът на ДАТО с възможност за втори мандат

Шефът на ДАТО с възможност за втори мандат

Втори президент не издава указ за назначаване на Китов

Очаква се с допълнителните 3,1 млн. лева ДАТО да постигне ефективни резултати в изпълнение на приоритетите на агенцията, които идват от Закона за специалните разузнавателни средства.