Депутатите приеха на първо четене промени в Закона за отбраната и въоръжените сили (ЗОВС) на Република България. Най-съществените промени са свързани със създаването на две нови структури в състава на Българската армия - Командване за логистична поддръжка и Командване за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана.

Според измененията началникът на отбраната ще може да ръководи непосредствено командирите на командвания и командирите на трите вида въоръжени сили. На началника на отбраната се възлагат и отговорности по разработване на плановете за действие на въоръжените сили, активиране на силите и изпълнение на конкретен план.

Законът определя ясно и функциите на Щаба на отбраната като стратегически военен щаб. С тях се разписват правата на началника на отбраната при определяне на необходимите отбранителни способности, използване на въоръжените сили, подготовка на войските и силите и разработването на стратегически прогнози, анализи, военни оценки и препоръки за вземане на решения в областта на отбраната.

С измененията се определят условията и реда за преминаването през и пребиваването на съюзнически въоръжени сили на територията на страната при извънредно положение, като е посочено, че това се извършва със самото решение на Народното събрание и Указа на Президента.

Парламентът реши армията ни да е поне 43 000 души

Парламентът реши армията ни да е поне 43 000 души

Разходите за отбрана да са 2% от БВП според Програма 2032

С преходните и заключителни разпоредби на законопроекта се възлагат правомощия на началника на отбраната за поставяне на задачи и на органите на военната полиция. Останалите предложения за изменения и допълнения са относими до други разпоредби на ЗОВСРБ, свързани с измененията по същество на действащия в момента закон, както и относими към Закона за военното разузнаване, Закона за Българската телеграфна агенция и Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.

Каракачанов: НАТО е основата на евроатлантическата сигурност

Каракачанов: НАТО е основата на евроатлантическата сигурност

Той потвърди поетия ангажимент за повишаване на разходите за отбрана на 2%