Семейството е най-добрата и незаменима среда за отглеждане и възпитаване на децата. Това заяви държавният глава Румен Радев на среща в президентството с представителя на УНИЦЕФ за България д-р Джейн Муита.

Двамата се обединиха около мнението, че институциите трябва да се фокусират върху оказването на подкрепа за родителите, подобряването на социалната среда, повишаването на доходите и подобряването на достъпа до здравеопазване и образование.

По думи на президента децата са бъдещето на страната ни и България трябва да пристъпи към преодоляване на демографската криза. Според него това трябва да стане чрез насърчаване на отговорното родителство, отглеждането на децата в семейството и намаляването на броя на изоставянията.

Затварят последните сиропиталища до 2021 г.

Затварят последните сиропиталища до 2021 г.

680 деца и младежи ще бъдат изведени от специализираните институции

Държавният глава определи като предизвикателство за страната високия процент на застрашените от бедност деца, които не са обхванати от образователната система.

От своя страна д-р Муита изтъкна приноса на България в рамките на УНИЦЕФ за прилагане на политиките на международната организация, насочени към развитието на децата и ефективното спазване на правата им. Тя призова за още по-активни действия и диалог с младите хора у нас, на които предстои да станат родители.

Въпреки демографската криза България е сред държавите в Европа с най-висок процент на млади родители, много от които са без образование и остават изолирани от програмите за образование, обучение и придобиване на професионални умения. Д-р Муита подчерта значението на усилията за пълноценна образователна интеграция и социализацията на децата с увреждания.

Едва 5% биха станали приемни родители

Едва 5% биха станали приемни родители

Деинстуционализацията не се възприема като пълноценна интеграция

Двамата се съгласиха, че страната е постигнала съществен напредък в деинституционализацията и връщането на децата в семейна среда - десет пъти е намалял броят на децата, отглеждани в специализирани институции до момента. Очаква се процесът да приключи предсрочно догодина.

По време на срещата Радев изтъкна приноса на двете инициативи на президентската институция - "Българската Коледа" и "Подкрепи една мечта", за оказване на подкрепа за лечението на болни деца у нас и за социалната интеграция на деца и младежи, лишени от родителска грижа.

От УНИЦЕФ похвалиха деинституционализацията у нас

От УНИЦЕФ похвалиха деинституционализацията у нас

От 12000 деца в домовете сега са останали 1000