Деинституционализацията трябва да се случи и в неформалните взаимоотношения. Обществените нагласи към процеса на деинституционализация и новите социални услуги бяха обсъдени на пресконференция в Министерство на труда и социалната политика. Проучването на нагласите е на социологическата агенция "Алфа рисърч". Резултатите представи управителят на агенцията Боряна Димитрова.

Фокусът попада върху общностите, сред които местна училищна общност, социални работници, приемни семейства, както и отдели за закрила на детето и общински власти.

Затварят последните сиропиталища до 2021 г.

Затварят последните сиропиталища до 2021 г.

680 деца и младежи ще бъдат изведени от специализираните институции

Оказва се, че 92% от гражданите знаят за изградени нови социални услуги. Наблюдава се положително отношение към децата, настанени в новите центрове. Основното ядро на проучването е връзката между процесите, защото "тук няма еднозначно добри и лоши", категорично заяви Димитрова. Позитивни са оценките на заинтересованите страни по отношение на деинституционализацията като правилен процес.

Според изследването той се възприема обаче като преход от големи към малки институции , но не и като пълноценна интеграция на децата.

Създаването на среда, близка до семейството, е трудна задача, убедена е Димитрова, но това е социалната норма, която трябва да се следва.

4 основни проблема за децата в институциите представиха от неправителствения сектор

4 основни проблема за децата в институциите представиха от неправителствения сектор

Необучен персонал и неадекватен финансов стандарт са основните

Димитрова изтъкна липсата на достатъчно добро взаимодействие между отговорните институции. Хората се нуждаят от подкрепа за обсъждане на различните казуси, липсват понякога професионални и педагогически знания, а не само финансова подкрепа, допълни тя.

Откровена съпротива има към включването на деца и младежи от бивши възпитателни институции в новите социални услуги, защото са "трудни деца" и персоналът не е подготвен как да реагира.

"Ако целта е интеграция, тя няма как да се случи по пътя на изолацията", подчерта Димитрова. 21% биха приели на вечеря или обяд дете от институция, а онези, които биха станали приемни родители, са оскъдните 5%. Над 60% биха приели децата да живеят в техния квартал.

Деинституционализацията се случва само на законова база, а според Боряна Димитрова трябва да бъде и неформална - когато хората да започнат да гледат на тези деца като на равни. "Няма по-тежка травма от това едно дете да се чувства изолирано", добави тя.

Данните показват, че съществува риск професията "Социален работник" да бъде феминизирана и застаряваща, затова е необходимо да бъдат привлечени повече мъже за социални работници.

През септември 2018 година Министерство на труда и социалната политика започна кампания "Мисията е възможна" в подкрепа на реформа в социалната сфера. 7000 деца бяха в различни институции през 2009 година, когато планът за реформа стартира.

120 деца от домове са подпомогнати от свои връстници

120 деца от домове са подпомогнати от свои връстници

В цяла България има 4 приюта и 13 центъра за 700 души

Около 620 деца са останали в 15 дома за бебета и в 14 дома за деца, лишени от родителски грижи. Пътят, който извървяхме през годините, ни дава увереност, че това е най-успешната реформа за деца в България, коментира зам.-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова.