Държавата има ясно изразено желание да реши проблемите, свързани с функционирането на малките ВЕЦ-ове, които сигнализираха, че 250 мощности могат да преустановят работа, заради спорна наредба, издадена в последните дни на правителството на ГЕРБ. По силата й за всяко съоръжение ще се изисква документ за учредено право на строеж за водовземните съоръжения в речното корито, какъвто досега не е бил нужен. Подкрепата обаче далеч не е безусловна - водноелектрическите централи трябва да отговорят на изискванията по отношение на екологията.

Това каза в интервю за News.bg директорът на Дирекцията за национален строителен контрол арх. Влади Калинов.

По темата бяха проведени редица срещи в регионалното министерство, събрали всички заинтересовани страни - държава, собственици и еколози. В крайна сметка собствениците на ВЕЦ-ове се ангажираха да направят комплексна оценка на това дали мощностите покриват изискванията - екологични, правни и технически, а ако това стане, властта пък се ангажираха да промени спорната наредба.

"Когато дойдох в ДНСК за мен казусът бе много прост и лесен. Както и прокуратурата е установила, има над 240 изградени водноелектрически централи, за които се установи, че няма отстъпено право на строеж, т.е. трябваше да се реши този проблем. Но след разговори с екоорганизация разбрахме същността на проблема - някои ВЕЦ-ове си позволяват буквално да пресушават реките в някои месеци от годината, за да могат да работят, а други нямат изградени рибни проходи", каза Калинов.

Комитова не отстъпва право на строеж, докато вецовете не оправят екощетите

Комитова не отстъпва право на строеж, докато вецовете не оправят екощетите

Те ще трябва и да компенсират държавата

Основният проблем, довел до създалата се патова ситуация, е наличието на пролуки в законите и неосъществен контрол в годините назад.

"Затова инициирахме среща с асоциацията на собствениците на малки ВЕЦ-ове и поставихме на масата тези проблеми. Оказа се, че частично вината не е в тях, а в липсата на ясно определени правила в миналото - например няма ясно определение на това, какво е рибен проход. Това, което се договорихме, за да можем да отпушим обаче тази ситуацията и да намерим решение, е те да направят мониторинг на всички ВЕЦ-ове, да ни представят най-безпроблемните от тях. Ние ще прегледаме техните предложения, ще оценим дали трябва да се правят допълнителни мероприятия по отношение на екологията, както ще контактуваме и с неправителствените организации и МОСВ", добави шефът на ДНКС

Друго ключово условие на държавата към централите - да платят компенсации на държавата за годините, през които са ползвали нейна собственост безплатно. По темата вече е постигнат консенсус с представителите на ВЕЦ-овете, като независими оценители ще калкулират колко следва да получи хазната под формата на компенсации.

Друг аспект, в който е постигнат консенсус - да се изгради национална система за мониторинг на централите, която да е достъпна за всеки български гражданин и която да следи в реално време работата на ВЕЦ-овете и състоянието на реките. "Искаме да имаме измервателни съоръжения на входа и изхода. Искаме да имаме камери, които да гледат входа и изхода, искаме да знаем какво се случва в речните корите и как функционират тези съоръжения", допълни Калинов.

Вече има напредък по предаване на комплексните оценки на ВЕЦ-вете към отговорните институции, които трябва да покажат дали те функционират според правилата. Именно това е друго от важните условия, за да окаже съдействие държавата.

Пред News.bg представител на Съюза на производителите на екологична енергия обяви, че са входирани и е дадена "зелена светлина" за 17 малки водноелектрически централи, а още 30 ще са готови с оценката следващата седмица. Амбицията е такава да изготвят всички ВЕЦ-ове, членове на организацията.

Същевременно пък противниците на тези ВЕЦ-ове са непреклонни. Те смятат, че компромисното решение, предложено от държавата, няма да бъде работещо и са категорични, че ще го обжалват в съда.

99% от малките ВЕЦ-ове са незаконни, сигнализират риболовци

99% от малките ВЕЦ-ове са незаконни, сигнализират риболовци

От сдружение "Балканка" няма да приемат половинчати решения