Въвеждането на еврото в България ще бъдат съпроводено с мерки за защита на потребителите. Периодът на паралелно обозначаване на цените - в лева и евро, ще започне след датата за приемане на еврото и ще приключи година след датата на въвеждането на еврото, което е достатъчна мярка за грижата на потребителите. Това заяви служебният министър на икономиката и индустрията д-р Петко Николов на международна конференция на тема "България в Еврозоната. Кога?".

Той увери, че Комисия за защита на потребителите ще следи за спазване задълженията на търговците за двойното обозначаване на цените. С цел поощряване на коректните търговците КЗП с неправителствените организации ще организира кампания "честен търговец" с видимо лого на кампанията в тази насока.

По думите му за всички е ясно, че стратегическата цел на България е да изпълни условията за членство в Еврозоната до края на 2024 г., след което през следващата година да се въведе еврото като национална валута. Трябва обаче да се спази бюджетната дисциплина и инфлацията да стигне най-ниските нива, близки до тези на европейските държави, отчете д-р Петко Николов. И предупреди - критерият за инфлация е сложно предизвикателство за България. Българската администрация работи усилено за европейските изисквания в българското законодателство.

Той посочи, че след като България изпълни изискванията, бизнесът ще разполага с време да се подготви за допълнително преминаване между фирмите за процесите и разплащателните системи. Преходът ще се осъществи планово и информирано, за да може ползите да се усетят от всички български граждани и предприятия, увери д-р Николов.

"България в Еврозоната. Кога?" - Възможно най-скоро, отговаря БНБ

"България в Еврозоната. Кога?" - Възможно най-скоро, отговаря БНБ

Димитър Радев: България продължава да се лута в лабиринта на политическата криза