Депутатите подхванаха проектите в Гражданския процесуален кодекс на второ четене, предложен от левите. С него се създава правен механизъм, който да обезпечи дейността в съдебната система чрез въвеждането на забрана за употреба на процесуални действия, които не са съобразени с добрите нрави и които изразяват грубо неуважение към съдебната система, съда и страните в процеса.

Законопроектът цели ограничаването на процесуални действия, които са груби, нецензурни, заплашителни и обидни, като същевременно с него не се ограничава достъпа до съд на гражданите и организациите. Законопроектът допълва предприетите законодателни промени в Закона за съдебната власт, с които се забранява използването на заплахи, обидни и нецензурни думи или квалификации в съдебните производства.

Проектът на закон предлага създаването на общо правило, приложимо за всеки етап от процеса, според което употребата на груби и нецензурни думи, обиди и заплахи ще има за последица това процесуално действие да се смята за неизвършено, като в случай на подадена искова молба с такова съдържание се предвижда тя да се връща на подателя.