Без депото за отпадъци в Благоевград пет общини щяха да фалират. Освен Благоевград депото обслужва Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево. Това стана ясно от думите на премиера Бойко Борисов, който посети проекта - "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците", обслужващ тези пет общини, съобщиха от Министерския съвет.

Думите му бяха потвърдени и от изказването на кмета на Благоевград Атанас Камбитов. "Днес може би е решен един от най-сериозните проблеми на Благоевград и на съседните общини. Ако не бяхме реализирали депото, общините ни щяха да фалират. Санкциите са 3-4 пъти повече от това, което плащахме до момента на други депа", заяви Камбитов.

Борисов визира правото на Европейския съюз за депониране на отпадъци. Проектът за близо 24 млн. лв. е финансиран от републиканския бюджет. Основно от Предприятието за управление на дейности по опазване на околна среда (ПУДООС, което отговаря за това - б.р.). Предоставени са и допълнителни средства от Министерството на финансите.

Предстои да се изгради компостираща система на стойност 12 млн. лева, осигурени по ОПОС, както и на инсталация за анаеробно разграждане на отпадъци. На финала това ще бъде едно от най-модерните депа в България

Това е 53-та регионалната система за управление на отпадъците. Благоевградската система е част от ангажимента на страната ни за изпълнение на европейската директива относно депонирането на отпадъци.

Новите депа трябва да отговарят на строгите технически и експлоатационни изисквания за предотвратяване отрицателното въздействие върху околната среда и по-специално замърсяването на повърхностните, на подземните води, почвата, въздуха, включително парниковия ефект, както и всеки произтичащ от това риск за здравето на човека, през целия жизнен цикъл на депото. 

Министър Димов отлага евроизискванията за боклука

Министър Димов отлага евроизискванията за боклука

Иска плавен преход към рециклирането

На откриването бяха и министърът на околната среда и водите Нено Димов и кметът на Благоевград Атанас Камбитов. Съоръжението е в землището на село Бучино.

Министър Димов призна, че преди няколко месеца проектът изглеждаше пред провал. "Кметовете от общините, които ще се възползват от придобивката, положиха изключително много усилия и трябва да се отчете тяхната гъвкавост и упоритост, за да може депото да съществува", каза Димов и допълни, че когато администрациите решат, че работата трябва да бъде свършена, това се случва.

Заедно с изграждането на новата система се рекултивира и старото сметище и това е усложнило проекта, каза той. По думите му от само за Дупница се изгражда регионалната система за управление на отпадъци.

"Това ни даде възможност в края на 2018 г. да отчетем затваряне на 113 стари общински депа, за които България беше осъдена от съда на ЕС и да не плащаме санкции. Така усилията имат не само ясен икономически ефект, но осигуряват и по-здравословна околна среда", каза Димов.

Министър Димов и кметът Камбитов направиха и първата копка на изграждането на допълнителна инфраструктура на депото - инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци.

Общият размер на инвестицията по проекта е близо 12 млн. лв., от които финансирането по Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020 г. е близо 9 млн. лв. Очаква се инсталацията да бъде ползвана от 98 000 души.

"При капацитет от 177 хил. тона на новата система за управление на отпадъците, ако 25 хил. тона минават през сепариращата и компостиращата инсталация, животът на това депо ще се увеличи двойно и тройно, а отпадъците ще се превръщат в компост, в гориво, което може да се използва отново", каза министърът. Според европейската политика след 10-15 години се очаква не повече от 10% от отпадъците да се депонират.