Средния осигурителен доход за страната за месец май 2021 г. е 1179,80 лв. Това съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ).

Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01 юни 2020 г. до 31 май 2021 г. е 1117,14 лв.

Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец юни 2021 г., съгласно чл.70, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване. 

1171 лв. е средният осигурителен доход за декември 2020 г.

1171 лв. е средният осигурителен доход за декември 2020 г.

Средномесечният осигурителен доход за 2020 г. е 1069,50 лв.