БСП заподозря ГЕРБ, че ги е срам от данъчните им закони.

Депутатите гледат Закона за корпоративното подоходно облагане. Данъчните закони по правило предхождат Бюджет 2020.

Социалистът Драгомир Стойнев излезе и се ядоса, че само опозицията се изказвала. Не е нормално, когато се гледат данъчните закони, които са в основата на един бюджет, управляващите да мълчат, подчерта червеният депутат. Искате да имаме конструктивен диалог и да се грижим за рейтинга на Народното събрание и в същото време да говори само и единствено опозицията, подчерта социалистът. Срам ли ви е?, попита още Стойнев.

Със законопроекта се предлага въвеждането на данъчни правила в съответствие с установените с Директива (ЕС) 2016/1164 и Директива (ЕС) 2017/952, ограничаващи възможностите за агресивно данъчно планиране и избягване от облагане. Предвижда се данъчно облагане в случаите на трансфер на активи от Република България към друга част на същото предприятие извън страната и въвеждане на специфична данъчна регулация за неутрализиране на случаите на хибридни несъответствия и на несъответствия с данъчно задължено лице, което е местно лице за данъчни цели на повече от една юрисдикция.

Предлагат се и промени, свързани с прецизиране на разпоредби на закона и улесняване на практическото му прилагане.

В преходните и заключителни разпоредби на законопроекта се предлагат промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Закона за местните данъци и такси, Закона за данък върху добавената стойност, Закона за Националната агенция за приходите, Закона за акцизите и данъчните складове и Закона за счетоводството.