Функционирането на Висшия съдебен съвет и необходимостта от решаването на въпроса с неговия състав влиза като критична точка в тазгодишния доклад на ЕК за състоянието на върховенството на закона в частта му за България. Докладът включва преглед на тенденциите в ЕС като цяло и 27 глави по държави, в които се разглежда развитието във всяка държава членка от юли 2021 г. насам. За първи път са включени и препоръки, отправени към всяка държава членка.

И тази година, като по традиция, ЕК изразява недоволство от България заради липсата на присъди за корупция по високите етажи на властта, но и отчита някои заявени реформи, включително и тези, заложени в Плана.

По отношение на България докладът на ЕК показва нарастваща загриженост заради функционирането на Висшия съдебен съвет и посочва, че необходимостта от решаването на въпроса с неговия състав е от първостепенно значение. 

В документа се подчертава, че остава безпокойството, свързано с Инспектората на Висшия съдебен съвет. Отсъствието на редовни конкурси при издигането на магистратите, съчетано с прекомерното прилагане на временни премествания, рискува да даде отражение върху тяхната независимост.

Докдалът отчите и че предизвикателствата при дигитализацията на правосъдието остават. 

ЕК подчерта и липсата на ясна регулаторна рамка, която да гарантира прозрачност при разпределението на държавната реклама, въпреки че са предприети мерки в тази насока. Съществуващите правни защитни механизми за независимостта на обществените медии съществуват, но не са достатъчни, се казва още в доклада.

Макар и професионалната обстановка за журналистите слабо се е подобрила през последната година, остават проблемите като достъп до обществена информация, условия на работа и т.нар. "дела шамари".

Все още предизвиква загриженост липсата на ясна регулаторна рамка, която да гарантира прозрачност при разпределението на държавната реклама, въпреки че са предприети мерки в тази насока. Съществуващите правни защитни механизми за независимостта на обществените медии съществуват, но не са достатъчни.

Поредният доклад на ЕК: Борбата с корупцията буксува

Поредният доклад на ЕК: Борбата с корупцията буксува

Изказва се и загриженост за състава и функционирането на Висшия съдебен съвет

В допълнение към припомнянето на ангажиментите, поети в рамките на националния План за възстановяване и устойчивост, свързани с някои аспекти на правосъдната система и антикорупционната рамка, и останалите ангажименти по механизма за сътрудничество и проверка, на България се препоръчва:

- да осигури навременни редовни конкурси за повишаване, за да се избегне дългосрочното командироване на съдии за попълване на свободни позиции, като се вземат предвид европейските стандарти за командироване на съдии.

- да напредне със законодателните изменения, целящи подобряване на функционирането на Инспектората към Висшия съдебен съвет и избягване на риска от политическо влияние, по-специално чрез включване на съдебните органи при подбора на неговите членове.

- Да предприеме стъпки за адаптиране на състава на Висшия съдебен съвет, като вземе предвид европейските стандартите за съдебните съвети.

- Да продължи прилагането на мерките за подобряване на интегритета на специфичните сектори на публичната администрация, включително мерки, съобразени с полицията и съдебната власт.

- Да гарантира, че институционалните реформи на Комисията за борба с корупцията и на специализирания съдебен и съдебните органи да доведат до повишаване на ефективността на разследванията и до стабилни резултати в наказателното преследване и окончателните съдебни решения по дела за корупция по високите етажи на властта.

- Да подобри прозрачността при разпределянето на държавната реклама, по-специално по отношение на държавната реклама, възложена чрез посредници, като например медийни агенции.

Даниела Марчева защити решението си в ВСС за Гешев

Даниела Марчева защити решението си в ВСС за Гешев

Предлага се лечение на симптомите, а не на причините

Припомняме, че миналата седмица на заседание на ВСС, продължило повече от 12 часа бяха разгледани по същество предложенията за освобождаване на главния прокурор Иван Гешев на двама правосъдни министри - Янаки Стоилов и Надежда Йорданова. Висшите магистрати гласуваха с 16 гласа "против" и два гласа "за".

В реакция на Министерски съвет на доклада се посочва удовлетворение, че Комисията оценява високо политическата воля на правителството за решаване на ключовите проблеми и се прави преглед на основните констатации и намеренията на правителството.

Според българския министър-председател, докладът показва положителната оценка на ЕК за свършеното от кабинета за последните седем месеца, но и факта, че все още предстои много работа и са необходими силна воля и усилия по отношение продължаване на борбата с корупцията. "В продължение на твърде много години хората в България трябваше да гледат как корупцията задушава икономическото развитие на страната. Всеки ден изпитваме на собствен гръб как корупцията застрашава живота със зле изградена инфраструктура и неглижирани проверки за безопасност; когато корупцията завладее държавните институции, те обслужват отделни личности, а не обществото; корупцията подкопава демокрацията и правото на хората да определят собствената си съдба", подчерта министър-председателят.

Йорданова работи на пълна скорост и по план, докато НС не реши друго

Йорданова работи на пълна скорост и по план, докато НС не реши друго

Трябва да се намери по-добър начин на комуникация и да има ясна законодателна програма с ясни срокове

И от прокуратурата коментираха Доклада на ЕК

Ръководството на ПРБ изразява съгласие със заключенията на ЕК относно продължаващите предизвикателства пред съдебната реформа у нас и изразява готовността си да продължи да работи за нея, но отбелязва, че в последната година отсъства конструктивния подход у представителите на другите власти - изпълнителна и законодателна.

Прокуратурата обаче напълно подкрепя необходимите изменения на законодателството, стига същите да са съобразени с основополагащите ценности на Европейския съюз, Конституцията на Република България и трайната практика на Конституционния съд.

Според прокуратурата докладът на ЕК напълно потвърждава изразеното още на 20 декември 2021 г. от ръководството на ПРБ становище, че включването на въпроси и теми от вътрешно-политически характер, отнасящи се до съдебната власт в Плана за възстановяване и устойчивост за България, е извършено не по искане на представители на Комисията, а по изричното настояване на представители на изпълнителната власт на Република България.

От прокуратурата припомнят и че два пъти вече са предлагали изменения в наказателноправната уредба, както и това, изпратено на 6 юни 2022 г., за да се подобри противодействието на редица престъпления, включително и за търсене на отговорност при предизвикване на тежки катастрофи.

Прокуратурата изразява удовлетворение, че ЕК ще проследи последиците от приетите през м. април 2022 г. изменения в Закона за съдебната власт, с които бяха закрити специализираните съдебни органи и припомня, че е предупредила вече за негативните последствия от решението, а отговорност за тях ще се носи единствено и само от авторите на съдебната реформа.