Централната избирателна комисия (ЦИК) регистрира сдружение "БЪЛГАРСКИ ХЕЛЗИНКСКИ КОМИТЕТ" за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. като българска неправителствена организация. Като наблюдатели са регистрирани трима упълномощени представители - Диляна Ангелова, Надежда Цекулова и Босилена Мелтева. Регистрираните наблюдатели следва да се впишат в публичния регистър и да им се издадат удостоверения. Това съобщиха от ЦИК.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Общественият съвет към ЦИК ще наблюдава одита на машините

Общественият съвет към ЦИК ще наблюдава одита на машините

Около 20 000 души няма да могат да гласуват, пресметна Росица Матева

От ЦИК уточняват, че решението е издадено във връзка с остъпило заявление с вх. № 10 от 09.03.2021 г. от сдружението, подписано от Красимир Иванов Кънев, представляващ сдружението, чрез упълномощения представител Диляна Ангелова.

Проверката на подадените документи е показала, че всички отговарят на изискванията.

ЦИК също така с решение от днес определи печатницата на БНБ за изпълнител на обществената поръчка за изработка и доставка на хартиените бюлетини. На основание чл. 22, ал. 10 от ЗОП в тридневен срок от издаване на настоящото решение участникът трябва да се уведоми за решението чрез съобщение на неговия потребителски профил в платформата по чл. 39а, ал. 1 от ЗОП, към което е прикачено настоящото решение. На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 и т. 11 от ЗОП и чл. 19а, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и т. 4 от ППЗОП решението, протоколите и докладът от работата на комисията за провеждане на процедурата да се публикуват едновременно в Регистъра на обществените поръчки и на профила на купувача в деня на изпращане на решението.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в тридневен срок от публикуването.

Българите в чужбина осъществяват активна регистрация, няма предварителни списъци. Това заяви днес членът на Обществения съвет към ЦИК Стефан Манов. Той посочи, че засега са подадени 88 000 заявления, но от предходни избори е известно, че гласуват 2-3 пъти повече българи, които се дописват в деня на вота. Припомняме, вчера беше последният ден, в който българите в чужбина можеха да подават заявления за гласуване на 4 април. До 25 февруари бяха подадени близо 49 000 електронни заявления за гласуване. Най-много са изпратени от Турция, Великобритания и Испания.

ЦИК отказала независима проверка на машините за гласуване

ЦИК отказала независима проверка на машините за гласуване

Защото държавните институции, които ще извършват проверката, били независими