Мюсюлмански демократичен съюз беше учреден в с. Славяново, община Попово. Организатори са двамата братя Юзеир и Али Юзеирови. 

Припомняме, Юзеир е и учредител на неправителствената организация "Български червен полумесец", чиято легитимност се оспорва от Българския червен кръст.

По думите му над седемстотин души са попълнили декларации за участие в новата партия.

Пред news.bg той беше категоричен, че тя е създадена в съгласие със закона за политическите партии и българската конституция.

Юзеиров допълни, че в нея са „добре дошли всички граждани, които са приели нормите, които изповядва ислямът.

Запитан означава ли това, че партията ще приема само мюсюлмани, той отговори: „Със сигурност не. Ние просто сме отворени за всички, които следват принципите на исляма. Както вие (християните - бел.ред.) си имате ваши разбирания за добро, зло, поведение, така и ние имаме нашите. И всички, които следват повелите на исляма са добре дошли при нас".

Юзеиров добави, че е идеята за създаването на партията съществува от много време.

Той съобщи още, че тя със сигурност ще участва на президентските избори. Мюсюлманският демократичен съюз дори е готов със своята кандидатура за президент на Република България. Името му е Али Юзеиров - председателят на организацията.

Попитан дали организаторите на новата партия се познават с лидера на ДПС, Юзеиров посочи - "Да, с господин Доган се познаваме".

На въпрос какви са отношенията им, той заяви: „С Доган сме приятели. Всъщност аз мога да кажа, че ние сме приятели с него, а дали той с нас, трябва да заяви самият той".

Попитан дали се притеснява от евентуално етническо напрежение, Юзеиров отговори с въпрос: „Какво значи етническо напрежение? Защо веднага се питат такива неща...ние няма да подстрекаваме никой към напрежение."

 

Според БЧК създаването на „Българския червен полумесец" е в нарушение на Женевските конвенции от 12.08.1949 г. и техните Допълнителни протоколи от 08.06.1977 г., както и на Закона за Българския Червен кръст.

Съгласно тях, в която и да е държава, на чиято територия функционира автономна организация - член на Международната федерация на дружествата на Червения кръст и Червения полумесец, може да съществува само една национална структура с емблема "червен кръст" или "червен полумесец".