Удостоверени са машините за гласуване за частичните местни избори на 27 юни.

За целта ЦИК предостави на Държавна агенция "Електронно управление", Българския институт по метрология и Българския институт за стандартизация представителни извадки от образци на доставените устройства.

Образците са с еднакви характеристики и функционалност с тези на останалите устройства, доставени по договора с изпълнителя. Проведени са проверки и тестове за оценка на техническите и функционални характеристики на машините и тестове, свързани с информационната сигурност. При оценяването на устройствата не се включват организационни дейности, които се извършват от изборната администрация; дейности, свързани с удостоверяване на организацията и технологията на компютърната обработка на резултатите от гласуването, както и такива, свързани с логистиката, която ще се извършва по отношение на машините за гласуване.

Всяка последваща промяна в устройствата, тяхна съставна част и периферно устройство, както и в консумативите, смарткартите и в софтуера не попада в обхвата на извършеното удостоверяване.

ЦИК обяви разпределение на машините по секции, при спиране на тока гласуването продължава

ЦИК обяви разпределение на машините по секции, при спиране на тока гласуването продължава

Над 7 400 000 хартиени бюлетини се печатат за вота