Освободиха от длъжност управителя на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД Любен Нанов.

Това се е случило на извънредно заседание на Съвета на директорите на "Холдинг БДЖ" ЕАД по нареждане на министъра на транспорта и съобщенията Николай Събев.

Мотивите са свързани с лошото мениджърско управление, касаещо ръководенето на експлоатационната дейност на дружеството.

Изпратиха два доклада за договорите на БДЖ за ремонти до прокуратурата

Изпратиха два доклада за договорите на БДЖ за ремонти до прокуратурата

Целият договор е на стойност 137 млн. лева

Установените нарушения в изпълнението на ремонтните програми на мотрисите и вагоните допринасят за влошаване на предоставяната услуга, което не е в защита на обществения интерес, считат от МТСП.

От транспортното министерство подчертават, че "БДЖ - Пътнически превози", като единствен жп превозвач, изпълняващ социална функция, трябва да бъде оздравено по най-конструктивния начин, за да могат ползвателите да пътуват бързо, комфортно и при спазено разписание на влаковете.

Длъжността управител на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД за срок до провеждане на конкурс за избор на нов управител ще заеме Константин Азов.