Кметът  на  Добрич Детелина Николова  забрани  със   заповед да бъдат  разлепвани агитационни  материали  за   предстоящите  избори  за европейски  депутати  на  превозни   средства от държавния  и общинския  транспорт.

Партиите  и   коалициите, които  ще участват  във  вота, могат  да  използват  близо  50  места в  центъра  на  града  и  в  жилищните   квартали  за  поставяне на  плакати, реклами и  обръщения,  гласи  кметската  заповед.

Разрешава  се  агитационни  материали  да  бъдат  разлепени на сгради, които  са  общинска  собственост  и  са предоставени  за  клубна  база  на  партии и  коалиции. За използването  на  други  сгради,  витрини, огради,  които  не са  на  общината,  трябва  да  се  иска  писменото  разрешение на  собственика  или  управителя  на  имота.

Кметската  заповед  забранява  унищожаването  или   заличаването на изборните  плакати, поставени  по  установения   ред, до  края на  гласуването