Върховният административен съд няма да се занимава с жалбата на ПП "Гражданска платформа Българско лято", която беше внесена против решението на Правителството от 4 юни да я включат в списък за предприемане на действия във връзка и след наложените от САЩ санкции на български лица. Решението да остави без разглеждане жалбата може да се обжалва пред петчленен състав на ВАС.

От партията на Васил Божков: България не е колония на САЩ

От партията на Васил Божков: България не е колония на САЩ

Изпратиха писмо до посолството в София и до Държавния департамент на САЩ

Магистратите приемат, че решението на МС, което се оспорва, само по себе си по никакъв начин не засяга възможността на политическа партия "Гражданска платформа Българско лято" да участва в насрочените за 11.07.2021 г. избори за народни представители.

Правото им на участие е обезпечено с регистрацията им с Решение № 131-НС от 26 май 2021 г. на ЦИК и с изтичане на преклузивните срокове за заличаване на регистрацията им преди тези избори. Според Изборния кодекс само съответната партия може да поиска заличаване на регистрацията си и то не по-късно от 32 дни преди изборния ден - този срок вече е изтекъл. В решението на ВАС пише и че това заличаване не може да е служебно от ЦИК.

"Поради това понастоящем не е налице законов интерес, свързан с политическата партия, която оспорва акта на Министерския съвет и положението, което се създава като преки административни последици за същото лице по силата на този акт."

Васил Божков за санкциите на САЩ: Не съм подкупвал политици, бях рекетиран

Васил Божков за санкциите на САЩ: Не съм подкупвал политици, бях рекетиран

Васил Божков отхвърли и всякакви тези за връзки с руски служби

Също така ВАС заявява, че не са ясни фактическите обстоятелства за настъпили вреди, за да се иска спиране на предварителното изпълнение на акта на Министерски съвет от 4 юни.

"Жалбоподателят не е описал конкретни доводи в тази насока, извън поддържаните възражения по законосъобразността на решението на МС, които са несъотносими към предварителното му изпълнение, а касаят спора по същество. Поради това искането е недопустимо и следва да бъде оставено без разглеждане."