Новите правила в Закона за защита на личните данни гарантират възможността за нормално човешко достойнство.
Това коментира председателят на Комисията за защита на личните данни Венцислав Караджов по време на конференция по повод измененията в ЗЗЛД.

Приемането на правилата за личните данни предхождаше един сериозен обществен дебат, припомни Караджов. Законът цели приемственост, поради тази причина мерките по прилагане на общия регламент е модифицирана и няма изцяло нов закон, а само изменения в съществуващия.

Онлайн платформите да имат права над съдържанието, което разпространяват

Онлайн платформите да имат права над съдържанието, което разпространяват

Цифровизацията прониква във все повече сфери, призна Мария Габриел

Националните разпоредби предвиждат минимална възраст за даване на съгласие на дете - от 14 години. ЕГН не може да бъде единствен идентификатор при отдалечен достъп до електронни услуги. Измененията включват и мерки за недопускане на злоупотреби с лични данни на починали лица по силата на текст, според който жалби могат да се подават само от физически лица, както и надзорни правомощия на Инспектората към ВСС по отношение съда, прокуратурата и следствието, уточни той.

Лични данни за журналистически цели и художественото и литературни изразяване се обработват при спазване на правата за защита на личните данни. Необходим е баланс, допълни Караджов, затова е предложено приемането на критерии, които да бъдат използвани при извършване на преценка.

Юристи искат прозрачен избор на нова комисия за личните данни

Юристи искат прозрачен избор на нова комисия за личните данни

Мандатът на КЗЛД изтича на 15 април 2019

Досега тя се извършваше от професионалните общности, а сегашните правила се прилагат за всеки един. Другата седмица ще бъдат публикувани указания за спазване на неприкосновеността на личните данни. Те засягат тълкуване свободата на словото, обществения интерес, както и съдържат метод на одобряване на информацията и нейната достоверност, както и право на опазване на имиджа.

БСП атакуват Закона за личните данни в Конституционен съд

БСП атакуват Закона за личните данни в Конституционен съд

Според Крум Зарков парламентът сам се е превърнал в посмешище