От Българския институт за правни инициативи (БИПИ) предлагат няколко условия, които да бъдат спазени при избора на нов състав на ръководството на Комисия за защита на личните данни (КЗЛД).
Предложението е изпратено до премиера Бойко Борисов, уточниха от БИПИ.

Те предлагат от Министерския съвет при подготовка на мотивираното си предложение за персонален състав на ръководството на КЗЛД като минимум да:

- Създаде условия за действителна конкуренция чрез прозрачен, публичен и отворен процес за подаване на кандидатури. Предвид факта, че в конкретната процедура народните представители не могат да внасят предложения, то върху изпълнителната власт пада отговорността да докаже пред обществеността, че предложенията на правителството се основават на избор между професионалисти;

- Направи цялостна проверка на качествата на кандидатите, включваща както проверка и оценка на документите, удостоверяващи опита им, така и проверка за почтеност и добросъвестност на кандидатите, включително проведено събеседване;

- Стимулира обществен дебат за състоянието на органа, за постигнатото от него, както и за предизвикателствата в областта на този надзор;

- Осигури пълна публичност на процедурата във фазата в Министерски съвет чрез публикуване на документи и друга информация за начина, по който е взето решение за предложението, включително и подробно информиране за начина, по който се е стигнало до дадено име.

Тези минимални стъпки са част от стандартите за осигуряване на публичност, прозрачност и отговорност при провеждането на публични назначения на висши държавни служители.

От института са убедени, че обединените усилия на държавните институции могат да помогнат за "създаването на ефективни, отговорни и прозрачни институции на всички нива".

Повод за писмото е наближаването на датата 15 април 2019 г., когато изтича мандатът на председателя и членовете на Комисията за защита на личните данни. Те бяха избрани от Народното събрание с решение от 15 април 2014 г. (ДВ бр. 35/22.04.14 г.).

Председателят и членовете на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) се избират от Народното събрание по предложение на Министерски съвет, след проведена публична процедура.

Процедурата за избор на ново ръководство на КЗЛД се състои от две фази. Предложенията от МС се гласуват от парламента. От БИПИ искат номинациите от министерския съвет да бъдат направени публично и прозрачно.